Paskaita TAU klausytojams „Kalba – Valstybės sargas…“

Sausio 22-26 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kalba – Valstybės sargas…“. Paskaitos – kompozicijos kūrėja, monospektaklio atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė priminė žymius lietuvių tautinio atgimimo veikėjus, knygnešius, kalbos reikšmę kuriant tautinę valstybę. Literatūrinės – muzikinės kompozicijos metu lektorė perteikė visą lietuvių kalbos grožį ir išskirtinumą. Priminė pirmosios lietuviškos knygos atsiradimą, lietuvių raštijos kūrėjus ir jų indėlį į mūsų kalbos puoselėjimą. Tai Simonas Daukantas, Liudvikas Rėza, Motiejus Valančius, Frydrichas Kuršaitis, Kristijonas Donelaitis. Kalbininko Jono Jablonskio darbus kuriant kalbos pagrindus. Mūsų himno kūrėją Vincą Kudirką, Feliciją Bortkevičienę, knygnešių ir daugelį kitų prisidėjusių prie mūsų kalbos grožio ir jos išsaugojimo. Violeta Bakutienė teigia, kad kalba buvo ir yra mūsų lietuviškumo, valstybingumo išlikimo sertifikatas ir tai mūsų taikus ginklas, kuris privalo būti Valstybės sargu.