Vaikų ir  jaunimo tradicinė etnokultūrinė programa „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

Liepos 18-22 dienomis Paršežerio stovyklavietėje jau 8-ąjį kartą vyko tradicinė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, skirta žemaičių kalbos metams, Europos ir Lietuvos jaunimo bei savanorystės metams paminėti. Stovyklos, kurioje dalyvavo 140 etninės kultūros puoselėtojų – vaikų ir jaunuolių, taip pat grupė Šilalės rajone gyvenančių ukrainiečių, nukentėjusių nuo karo su Rusija grėsmės, bei apie 40 savanorių, veiklų ir edukacijų vadovų, pedagogų, kultūros darbuotojų, tikslas – stiprinti 10-29 metų mažiaus galimybių kultūrinėje veikloje turinčių vaikų ir jaunuolių etnokultūrines nuostatas per aktyvią savanorišką veiklą ir įsitraukimą į kultūrinę, meninę, etninę  kultūrą puoselėjančią, pilietinę savimonę ugdančią veiklą, kokybišką bei įvairų kultūrinių ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą, padėti lengviau socializuotis, pažinti lietuvių etninę kultūrą, papročius bei tradicijas nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams ir jaunuoliams. Kad stovyklautojai puikiai praleido laiką ir įgijo daug naujų patirčių, įsitikino visi, kurie stebėjo jaunimo darbų parodą, trumpametražius kūrybinius filmus, klausėsi jų koncerto.

Stovyklos organizatoriai Šilalės rajono kultūros centras ir VšĮ „Etnoklubas“. Vieni iš stovyklos partnerių – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, liepos 20 d. įstaigos psichologė vykdė psichologinę- terapinę  veiklą, kurioje dalyvavo trys stovyklautojų grupės.

Penktoji stovyklos diena – uždarymo reginys

Penktąją stovyklos dieną vyko vaikų patyriminės stovyklos uždarymo renginys, kurio metu stovyklautojus ir jų tėvelius supažindinome su etnine kultūra ,,Protėvių skrynią pravėrus“. Veiklą vedė Olga Jogminienė drauge su Laukuvos kultūros namų  vaikų folkloro ansambliu „Dūzginėlis“.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus, Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, rėmėjai ir partneriai.

Dalyviai aptarė patirtus įspūdžius, įvertino stovyklos veiklą, išsakė savo pageidavimus. Stovyklautojų tėvelių atstovas Žydrūnas Viliušis visus stovyklautojus ir svečius vaišino jo paties pagaminta kopūstiene.

Stovyklos programą įgyvendinti padėjo trys savanoriai: Vilius Bukauskis, Austėja Gailiūtė, Miglė Vaitkevičiūtė.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotą vaikų patyriminę stovyklą ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ finansavo Šilalės rajono savivaldybė. Projektą rėmė ,,varlė.lt“ Šilalės direktorius Dainius Bergelis, IĮ ,,Jiveda“ savininkė Irma Aušrienė, Guoda Dobilaitė, Karolina Pociuvienė, Vita ir Edgaras Laurinavičiai, Donata ir Arminas Jurkevičiai, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai: Rima Norvilienė ir Artūras Dambrauskas.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie stovyklos organizavimo ir rėmimo.