Edukacinė išvyka „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“

Spalio 31 d. Šilalės rajono istorijos ir geografijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“. Dalyviai lankėsi Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijoje. Buvo siekiama plėtoti profesinį bendradarbiavimą tarp įstaigų ir gerosios darbo patirties sklaidą. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninių mokymo išteklių panaudojimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį istorijos ir geografijos pamokose“.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos projekto ,,Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ kūrybinės dirbtuvės

Spalio 27 d. Tauragėje vyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) įgyvendinamo projekto regionuose „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti“ kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo Erika Gargasė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, kuruojanti trečiojo amžiaus veiklą rajone, Staselė Sėrapinienė, Šilalės TAU Pajūrio grupės pirmininkė ir Genovaitė Grunovienė, Šilalės TAU Laukuvos grupės pirmininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė visiems susirinkusiesiems linkėjo būti aktyviems ir žingeidiems.

Susitikimo metu Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Patirties laboratorijos mokslininkės dr. Loreta Štelbienė ir dr. Jurgita Rotomskienė skaitė pranešimus apie teigiamą senėjimą, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos programinius dokumentus dėl mokymosi visą gyvenimą įtakos užimtumui, savanoriškai veiklai, aktyviam pilietiškumui, socialinės atskirties mažinimui bei pristatė gerąją Europos sąjungos šalių patirtį.

Vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai diskutavo ir analizavo, kokie poreikiai ir galimybės sveikatos, socialinės apsaugos, infrastruktūros, kultūros, švietimo srityse. Diskusijų metu pastebėti bendri ir skirtingi rajono senjorų poreikiai, išsakyti pastebėjimai ir vizijos.

Savižudybių prevencijos mokymai

Spalio 23 d., Šilalės visuomenės sveikatos biure vyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai. Mokymų tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmę, veiksmingai reaguoti ir susieti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį su pagalba. Mokymų metu dalyviai ugdė gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmės ženklus, įgijo ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindus ir sužinojo kur nukreipti asmenį tolimesnei pagalbai. Mokymus vedė Kristina Šimkienė, sveikatos psichologė ir Živilė Rukienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.

Paskaita TAU klausytojams „Būti sveikam – būti savimi“

Spalio 16-20 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Būti sveikam – būti savimi“. Lektorė Danutė Kunčienė, ,,Žolinčių akademija” įkūrėja, suteikė žinių apie kasdienę mitybą įtraukiant daugiau sveikatai naudingų augalų ir taip praturtini mitybos racioną. Lektorė paskaitos metu suteikė žinių apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imuni­te­tą, sutei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. Žolininkė pa­tei­kė ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­li paįvai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus bei pasidalino savo žiniomis ir praktiniais patarimais apie vaistinių augalų paruošimą ir panaudojimą sveikatos gerinimui ir stiprinimui. Paskaitų metu klausytojai mėgavosi prieskoninių žolelių kvapais, skoniais, spalvomis, susipažino su vaistažolių veikliosiomis, gydomosiomis savybėmis, naudojimo galimybėmis stiprinant imunitetą.

Praktikumas „Inovatyvių ugdymo būdų pritaikymas sveikos gyvensenos ugdymui“

Spalio 17 d. vyko nuotolinis praktikumas „Inovatyvių ugdymo būdų  pritaikymas sveikos gyvensenos ugdymui“ , kuriame dalyvavo pedagogai iš: Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Tauragės miestų. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos žinių aktyvinimas projekto metodu“.

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

2023 m. spalio 17 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo planuojamos veiklos 2023-2024 mokslo metams. Aptariamas artimiausias renginys „Lietuviškos patriotinės dainos festivalis“, kuris vyks 2023 m. lapkričio 22 d. Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje.

Renkuosi profesiją

2023 m. spalio 17 d. Šilalės rajono mokyklų vyresnių klasių mokiniai dalyvavo  renginyje „Renkuosi profesiją“. Mokinius, mokytojus, auklėtojus, karjeros specialistus Šilalės kultūros centre pasitiko universitetų, kolegijų, profesinio mokymo įstaigų, Tauragės užimtumo tarnybos, Šilalės r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovai.

Dalyviai galėjo susipažinti su mokymo įstaigų  vykdomomis programomis, mokymo sąlygomis, veiklas išbandyti praktiškai, pasikonsultuoti individualiai, sudalyvauti žaidime „Pažink Vilniaus universitetą“.

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

2023 m. spalio 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko geografijos mokytojų  metodinis pasitarimas. Jo metu buvo siūlyta jungtis į bendras veiklas su istorijos mokytojais ir kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Virgilija Venckuvienė pristatė medžiagą iš LGMA geografijos mokytojų forumo, vykusio Birštone (2023-09 22, 23d.). Pranešimo metu dalyviai buvo supažindinti su geografijos ugdymo turinio atnaujinimo  procesais, numatomais bei atliekamais darbais, atnaujintomis mokymo priemonėmis.

Renkuosi profesiją

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys

Spalio 11 dieną vyko viešoji konsultacija „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys“, kurį organizavo Nacionalinės švietimo agentūros pedagoginių darbuotojų departamento kvalifikacijos tobulinimo skyrius. Susitikimo tikslas – plėtoti savivaldybių švietimo padalinių, akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, pedagogų rengimo centrų darbuotojų kompetenciją pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos klausimais.

Šiandien minima Psichikos sveikatos diena!

Ši diena skirta atkreipti dėmesį į psichinę sveikatą, jos gerinimo būdus,  kylančias problemas, formuoti palankų visuomenės požiūrį į asmenis, patiriančius sunkumų šioje srityje.

„Psichikos sveikata – tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte“ (LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).

Mokslo įrodyta, kaip svarbu nuo vaikystės stiprinti žmogaus psichinę sveikatą, ugdyti emocinį intelektą, kad tiek vaikas, tiek paauglys, tiek suaugęs žmogus mokėtų tvarkytis su sunkiais jausmais, įveikti kasdienius sunkumus ir ištikusias krizes.

Kad žmogaus psichinė sveikata būtų palanki, daug priklauso nuo jo paties – sportuojantis, sveikai besimaitinantis, išmiegojęs ir pailsėjęs žmogus yra energingas ir optimistiškas.

Vertinkime ir džiaukimės tuo ką turime (draugus, artimuosius, keliones, knygas,  …), atraskime mėgstamą veiklą, nuolat tobulinkime save, mokykimės prisiimti atsakomybę, iš anksto nenuogąstaukime dėl galimai ir neįvyksiančių sunkumų, neužsisklęskime savyje.

Kreipdamasi į mūsų rajono ugdymo įstaigų bendruomenes, linkiu Jums kuo geresnės psichikos sveikatos šiandien ir kasdien.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė Alma Žiauberienė

Šilalės trečiojo amžiaus universitetas pradėjo naujuosius mokslo metus

Spalio pirmąją savaitę – Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai švenčia naujuosius mokslo metus. Šilalės rajono TAU pradėjo vienuoliktus savo veiklos metus. Šiais mokslo metais 381 studentas pateikė prašymus studijuoti šiame universitete. Dauguma šio universiteto lankytojų tęsia savo studijas, tačiau yra tokių, kurie įstaigos duris praveria pirmą kartą. Trečiojo amžiaus universiteto nariais gali tapti 50 metų ir vyresni asmenys. Toks didelis susidomėjusių TAU veikla skaičius tik patvirtina, kad Šilalės rajono senjorai aktyvūs, o TAU jiems siūlo išties įdomias paskaitas bei veiklas.

Šios šventės proga studentus sveikino Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė, metodininkė, kuruojanti TAU veiklą. Šilalės TAU grupėje lankėsi Šilalės rajono meras Tadas Bartkus, kuris džiaugėsi, jog sausakimšose Švietimo pagalbos tarnybos ir Šiauduvos laisvalaikio salėse sėdi tiek daug laimingų žmonių, kurie nori tobulėti ir įgyti naujų žinių. Pasveikinti TAU klausytojų atvyko Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Žadeikių ir Bilionių seniūnai, kurie mokslo metus siūlė pradėti prie arbatos puodelio. Universiteto grupėse mokslo metų pradžios šventę pradėjo solistė Oksana Auškalnytė – Mockuvienė koncertu „Muzikinės improvizacijos ugdymas scenoje“.

Džiugu, kad kasmet universitetas auga. Šiais metais įsteigta nauja grupė Šiauduvoje, kurioje žinių semsis 48 senjorai. Nuo šiol Šilalės rajono senjorai galės mokytis devyniose grupėse: Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos.

Šilalės rajone veikiantis Trečiojo amžiaus universitetas nėra tik naujų žinių įgijimo vieta – čia susitinka bendraamžiai ir bendraminčiai, čia kuriasi bendruomenės, atrandamos naujos veiklos. TAU klausytojams kiekvienoje grupėje paskaitos vyksta du kartus per mėnesį. Senjorams, pasiryžusiems dalyvauti TAU veiklose, yra, ką veikti. Organizuojamos įvairios veiklos: rengiamos paskaitos aktualiomis temomis, kelionės, organizuojamos edukacinės išvykos bei pažintinės kelionės. Pirmoji kelionė šiemet numatyta į Klaipėdą. Senjorai turės galimybę išvysti baletą ,,Gulbių ežeras”.

Visi TAU senjorai mokosi pagal bendrą programą. Paskaitas jiems skaito įvairių sričių mokslininkai, andragogai, sveikatos priežiūros specialistai, politologai, archeologai, dailininkai, rašytojai ir kiti.

Į Šilalės TAU gretas senjorai gali įsilieti bet kada, net ir žiemą ar pavasarį – nebūtina laukti naujų mokslo metų. Norintieji tapti TAU studentais gali kreiptis į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą tel. 860347112 arba 844970088.

Daugiau informacijos apie Šilalės trečiojo amžiaus universitetą galima rasti interneto svetainėje www.silsviet.lt.lt arba socialiniame tinkle Facebook, paskyra – Šilalės trečiojo amžiaus universitetas. 

Tarptautinė mokytojų diena

Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

Spalio 2 d. vyko Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis susitikimas, kuriame dalyvavo Šilalės dekanato dekanas Saulius Katkus, bei Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis.

Susitikimo metu aptartos atnaujintos bendrojo ugdymo programos, suplanuoti keturi mokymai tikybos mokytojams, kuriuos organizuos Telšių vyskupijos katechetikos centras. Taip pat pristatyta informacija apie metodines priemones.

Paroda „Gamtos įkvėpta”

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta paroda „Gamtos įkvėpta“. Kūrybinių darbų autorė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ir Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja, ekspertė Ilona Venckienė.

Šios parodos tikslas – įkvėpti žmones domėtis gamta ir jos išsaugojimu. Apsilankę ekspozicijoje pamatysite miškų, paukščių, žuvų, augalų sintezę, kuri įkūnija jausmą, paprastuose dalykuose randamą grožį, šilumą ir harmoniją.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Sveikinimas