Edukacinė išvyka „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“

Spalio 31 d. Šilalės rajono istorijos ir geografijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“. Dalyviai lankėsi Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijoje. Buvo siekiama plėtoti profesinį bendradarbiavimą tarp įstaigų ir gerosios darbo patirties sklaidą. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninių mokymo išteklių panaudojimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį istorijos ir geografijos pamokose“.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos projekto ,,Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ kūrybinės dirbtuvės

Spalio 27 d. Tauragėje vyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) įgyvendinamo projekto regionuose „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti“ kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo Erika Gargasė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, kuruojanti trečiojo amžiaus veiklą rajone, Staselė Sėrapinienė, Šilalės TAU Pajūrio grupės pirmininkė ir Genovaitė Grunovienė, Šilalės TAU Laukuvos grupės pirmininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė visiems susirinkusiesiems linkėjo būti aktyviems ir žingeidiems.

Susitikimo metu Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Patirties laboratorijos mokslininkės dr. Loreta Štelbienė ir dr. Jurgita Rotomskienė skaitė pranešimus apie teigiamą senėjimą, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos programinius dokumentus dėl mokymosi visą gyvenimą įtakos užimtumui, savanoriškai veiklai, aktyviam pilietiškumui, socialinės atskirties mažinimui bei pristatė gerąją Europos sąjungos šalių patirtį.

Vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai diskutavo ir analizavo, kokie poreikiai ir galimybės sveikatos, socialinės apsaugos, infrastruktūros, kultūros, švietimo srityse. Diskusijų metu pastebėti bendri ir skirtingi rajono senjorų poreikiai, išsakyti pastebėjimai ir vizijos.

Savižudybių prevencijos mokymai

Spalio 23 d., Šilalės visuomenės sveikatos biure vyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai. Mokymų tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmę, veiksmingai reaguoti ir susieti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį su pagalba. Mokymų metu dalyviai ugdė gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmės ženklus, įgijo ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindus ir sužinojo kur nukreipti asmenį tolimesnei pagalbai. Mokymus vedė Kristina Šimkienė, sveikatos psichologė ir Živilė Rukienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.

Paskaita TAU klausytojams „Būti sveikam – būti savimi“

Spalio 16-20 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Būti sveikam – būti savimi“. Lektorė Danutė Kunčienė, ,,Žolinčių akademija” įkūrėja, suteikė žinių apie kasdienę mitybą įtraukiant daugiau sveikatai naudingų augalų ir taip praturtini mitybos racioną. Lektorė paskaitos metu suteikė žinių apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imuni­te­tą, sutei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. Žolininkė pa­tei­kė ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­li paįvai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus bei pasidalino savo žiniomis ir praktiniais patarimais apie vaistinių augalų paruošimą ir panaudojimą sveikatos gerinimui ir stiprinimui. Paskaitų metu klausytojai mėgavosi prieskoninių žolelių kvapais, skoniais, spalvomis, susipažino su vaistažolių veikliosiomis, gydomosiomis savybėmis, naudojimo galimybėmis stiprinant imunitetą.

Praktikumas „Inovatyvių ugdymo būdų pritaikymas sveikos gyvensenos ugdymui“

Spalio 17 d. vyko nuotolinis praktikumas „Inovatyvių ugdymo būdų  pritaikymas sveikos gyvensenos ugdymui“ , kuriame dalyvavo pedagogai iš: Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Tauragės miestų. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos žinių aktyvinimas projekto metodu“.

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

2023 m. spalio 17 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo planuojamos veiklos 2023-2024 mokslo metams. Aptariamas artimiausias renginys „Lietuviškos patriotinės dainos festivalis“, kuris vyks 2023 m. lapkričio 22 d. Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje.

Renkuosi profesiją

2023 m. spalio 17 d. Šilalės rajono mokyklų vyresnių klasių mokiniai dalyvavo  renginyje „Renkuosi profesiją“. Mokinius, mokytojus, auklėtojus, karjeros specialistus Šilalės kultūros centre pasitiko universitetų, kolegijų, profesinio mokymo įstaigų, Tauragės užimtumo tarnybos, Šilalės r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovai.

Dalyviai galėjo susipažinti su mokymo įstaigų  vykdomomis programomis, mokymo sąlygomis, veiklas išbandyti praktiškai, pasikonsultuoti individualiai, sudalyvauti žaidime „Pažink Vilniaus universitetą“.

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

2023 m. spalio 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko geografijos mokytojų  metodinis pasitarimas. Jo metu buvo siūlyta jungtis į bendras veiklas su istorijos mokytojais ir kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Virgilija Venckuvienė pristatė medžiagą iš LGMA geografijos mokytojų forumo, vykusio Birštone (2023-09 22, 23d.). Pranešimo metu dalyviai buvo supažindinti su geografijos ugdymo turinio atnaujinimo  procesais, numatomais bei atliekamais darbais, atnaujintomis mokymo priemonėmis.