Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

2023 m. spalio 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko geografijos mokytojų  metodinis pasitarimas. Jo metu buvo siūlyta jungtis į bendras veiklas su istorijos mokytojais ir kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Virgilija Venckuvienė pristatė medžiagą iš LGMA geografijos mokytojų forumo, vykusio Birštone (2023-09 22, 23d.). Pranešimo metu dalyviai buvo supažindinti su geografijos ugdymo turinio atnaujinimo  procesais, numatomais bei atliekamais darbais, atnaujintomis mokymo priemonėmis.