Konferencija ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Rugpjūčio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu dalyviams suteikta žinių psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimo srityse.

Kursai „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“

Rugpjūčio 20-21 ir 25 d. vyko kursų „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo kūno kultūros mokytojai, plaukimo treneriai. Kursų metu dalyviai susipažino su vandens savybėmis, plaukimo istorija, saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis,  parengiamaisiais pratimais vandenyje, pagrindiniais plaukimo testais. Baseine mokėsi plaukimo būdų technikos, saugių šuolių ir žaidimų vandenyje.

Seminaras ,,Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugpjūčio 25 d. organizavo seminarą „Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“. Seminaro metu dalyviai susipažino su bazinėmis analizės žiniomis, jų įvairove, įtaka sėkmingai komunikacijai ir profesinei veiklai bei šių teorinių žinių praktinėmis pritaikymo galimybėmis.

Konferencija