Konferencija ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Rugpjūčio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu dalyviams suteikta žinių psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimo srityse.