Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“

Gegužės 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“. Tai jau paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Mokytojams buvo aktualu įsigilinti į esminius programos pokyčius, apmąstyti ir patobulinti kompetencijas, kurių prireiks sėkmingam bendrosios ugdymo programos įgyvendinimui. Šia mokymų programa buvo siekiama sustiprinti pradinių klasių mokytojų matematines, didaktines ir vertinimo kompetencijas, būtinas įgyvendinant atnaujintą matematikos programą pradinėse klasėse.

Seminaras „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“

2023 m. gegužės 25 d., Šilalės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo seminare „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“. Mokymų tikslas – atskleisti dažniausias bendravimo, emocinių sunkumų ir mobingo darbe priežastis bei pagalbos sau ir kitiems galimybes.

Mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namuose vyko mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“, kurie skirti Tauragės apskrities kultūros darbuotojams. Mokymai susideda iš dviejų dalių: pirmoji dalis vyko 2023 m. balandžio 19 d. „Tinkamas balso aparato parengimas koncertui“. Susitikime savo praktine patirtimi scenoje ir teorinėmis solinio dainavimo žiniomis dalinosi docentas, muzikos atlikėjas, kompozitorius, knygų autorius – Steponas Januška;

antroji mokymų dalis vyko 2023 m. gegužės 23 d. „Balso formavimas ir mikrofono valdymo ypatumai“, lektorė – kompozitorė, atlikėja, konkursų laureatė, televizijos projektų dalyvė, muzikos pedagogė, muzikos leidinių autorė Laura Remeikienė.

Paroda „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės”

Ar investicija į kūrybiškumą nuo vaikystės iki garbaus amžiaus yra mūsų visų pažangos variklis? Ar mokytojas gali būti kūrybiško piliečio puoselėtojas ir pats ne tik turėti, bet ir skleisti savo kūrybiškumo galias? Tokie klausimai iškyla kaskart, kai Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje yra eksponuojama nauja mokinių darbų paroda. Tarnyba, skatindama mokinių ir mokytojų meninę, kūrybinę veiklą, siūlo apsilankyti ir susipažinti su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir dailės integruoto projekto „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės” darbų ekspozicija. Projekto vykdytojos : dailės mokytoja metodininkė Daiva Urniežienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Markvat – Ežerinskė.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 16 d. Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Tikslas – suteikti žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Gerosios patirties renginys „Kolega kolegai“ 

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinis būrelis turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas – kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius. Gegužės 15 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos specialioji pedagogė Inga Kononovienė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė/tiflopedagogė Nijolė Vaitkevičienė įgyvendino ilgalaikės programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams,  turintiems specialiųjų poreikių“ penktąjį modulį „Kolega kolegai“ ir jo metu pristatė pranešimą „Aklo mokinio kasdienybės iššūkis“.

Susitikimo metu buvo kalbama apie aklų ir silpnaregių mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo institucijų mokytojų, specialistų ir tiflopedagogo bendradarbiavimą. Pristatyta specialistų veikla ir kokia yra teikiama pagalba mokiniams turintiems regos sutrikimus ir kompleksinę negalią bendrojo lavinimo mokykloje.

Seminaras „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“

Gegužės 10 d. Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose vyko seminaras  „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“. Tikslas – geriau pažinti save, įsisavinti pagrindinius bendravimo dėsningumus, suvokti savo elgsenos poveikį klientams ir bendravimo partneriams, didinti asmeninį efektyvumą darbinėse situacijose. Palaikyti bendradarbiavimo, kolektyviškumo principus, mobilizuojant kolektyvo narių pajėgumus kartu siekti geresnių darbo rezultatų.

Konferencija „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”

Gegužės 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė,  kartu su švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėja Rasa Kuzminskaite, dalyvavo konferencijoje „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”, kuri vyko Telšių vysk. V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Joje buvo kalbama:  „Jaunas žmogus krikščioniškų vertybių akivaizdoje“, „Aukštojo mokslo paradigma: vertybių paieškos tiesoje“

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 9 d., Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Susitikimo metu buvo bandoma suteikti  žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.