Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“

Gegužės 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“. Tai jau paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Mokytojams buvo aktualu įsigilinti į esminius programos pokyčius, apmąstyti ir patobulinti kompetencijas, kurių prireiks sėkmingam bendrosios ugdymo programos įgyvendinimui. Šia mokymų programa buvo siekiama sustiprinti pradinių klasių mokytojų matematines, didaktines ir vertinimo kompetencijas, būtinas įgyvendinant atnaujintą matematikos programą pradinėse klasėse.