Su Mokslo ir žinių diena.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas

Rugpjūčio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo prisimintos veiklos, kurias pavyko įgyvendinti per mokslo metus ir aptartas veiklos planas 2023/2024 mokslo metams.

Konferencija ,,Atnaujinto turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“

Rugpjūčio 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko konferencija ,,Atnaujinto turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“, kurioje dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, metodinių būrelių, grupių pirmininkai, vaiko gerovės komisijų nariai. Atnaujinus programas labai svarbus etapas – sklandus perėjimas prie jų įgyvendinimo. Pokyčių tikrai nemažai ir sklandžiam perėjimui prie naujų programų būtinas pereinamasis laikotarpis. Šio susitikimo metu buvo  siekiama mokytojams padėti įsigilinti į esmines naujoves, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus pamokų planus, tobulinant trūkstamas kompetencijas ir sėkmingai pradėti mokslo metus. Su beprasidedančiais mokslo metais pedagogus sveikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė.

Konferencija