Kviečiame į stovyklą

Kviečiame į 5 dienų vaikų patyriminę stovyklą

„PAŽINK, PAMATYK, SUŽINOK IR KITAM PASAKYK“

Stovykla vyks š. m. birželio 27 – liepos 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 1, Šilalė). Stovykla skirta 7-10 m. amžiaus vaikams.

Stovyklos tikslas – tobulinti vaikų saviraišką, kritinį mąstymą, komandinio darbo ir komunikacinius įgūdžius Šilalės rajono vaikams su negalia bei vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.

Stovyklos programa:
Birželio 27 d. (pirmadienis)
9.00 – 12.00 val. Susipažinimas su stovyklos ir saugaus elgesio taisyklėmis. Susipažinimo žaidimai Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Muiliuko gamyba“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
Birželio 28 d. (antradienis)
9.00 – 12.00 val. Meninė veikla „Antspaudai popieriaus lape“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Sveikos gyvensenos pagrindai“ Šilalės visuomenės sveikatos biuras
Birželio 29 d. (trečiadienis)
9.00 – 12.00 val. „Patyriminis ugdymas meninėje veikloje“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Pagėgių pasienio rinktinės kinologų su tarnybiniais šunimis parodomoji programa Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
Birželio 30 d. (ketvirtadienis)
10.00 – 12.00 val. Edukacinė išvyka. „Edukacija su alpakomis“ „Čiobrelių rojus“ Mėlynių g. 35, Kojeliai, Klaipėdos r.
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Užkandžiai gamtoje  
13.00 – 16.00 val. Ekskursija Klaipėdos zoologijos sode Klaipėdos Zoologijos sodas
Liepos 1 d. (penktadienis)
10.00 – 12.00 val. Susipažinimas su etnine kultūra „Protėvių skrynią pravėrus“. Veiklą vedą Olga Jogminienė drauge su Laukuvos kultūros namų  vaikų folkloro ansambliu „Dūzginėlis“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
13.00 – 16.00 val. Dalyviai aptars patirtus įspūdžius, įvertins stovyklos veiklą, išsakys savo pageidavimus. Stovyklos uždaryme dalyvauja vaikų tėveliai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika  Navickienė ir Seimo narys Jonas Gudauskas Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

Vietų skaičius ribotas. Priimami tik Šilalės rajono gyventojai.

Išsamesnė informacija ir vietų rezervavimas: el. p. silalespt@silsviet.lt   arba  

tel. (8 646) 54147, (8 449) 70088. 

Dokumentai atsiuntimui:

Dalyvio anketa

Sutartis

Stovyklos taisyklės 

Praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“

Gegužės 24 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, samprata, ugdymosi gairės“. Susitikimo metu buvo kalbama apie įtraukiojo ugdymo galimybes ir vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, sampratą bei palankios ugdymosi aplinkos kūrimo veiksnius.

Seminaras „Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi principai. 5E modelis“

Gegužės 18 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi principai. 5E modelis“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama, kaip tyrinėjimu grindžiamas mokymasis yra indukcinė mokymosi strategija, kuri leidžia mokiniams patiems kurti ir kaupti žinias apie mokymosi procesą, plėtoti mąstymo įgūdžius ir didinti susidomėjimą bei mokymosi motyvaciją, kuri grindžiama technologijoms imlia mokymosi aplinka.

Sujungti socialinių pedagogų ir psichologų metodiniai būreliai

2022 m. gegužės 18 d. vyko socialinių pedagogų ir psichologų  metodinis pasitarimas. Esant mažam psichologų skaičiui Šilalės rajone, pasiūlyta sujungti  psichologų ir  socialinių pedagogų metodinius būrelius.

Pasitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė  metodinių būrelių sujungimui. Pasitarimo metu aptartos  kitos veiklos, diskutuota dėl tolesnių metodinio būrelio veiklų.

Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Gegužės 12 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka skirta I. Simonaitytės metams paminėti „Mažoji Lietuva ir jos gyventojai Ievos Simonaitytės kūryboje“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“. Pamoką gimnazistams vedė Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, ir viešosios bibliotekos darbuotojos. Pamokos metu buvo eksponuojami moksleivių sukurti darbai: Šimonių giminės genealoginis medis bei iliustracijos pasirinktai skaityto romano ištraukai. Taip pat pamokoje buvo panaudoti fragmentai iš filmo ,,Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose‘‘, o skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos skaitė ištraukas iš I. Simonaitytės kūrybos. Šiuo metu mokinių darbų ekspoziciją galima pamatyti Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje. Paroda veiks iki birželio 1 d.

„Seku išdykusią pasaką…“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė vykdė respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką…“, kurio tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Pabaigus projektą, 2022 m. gegužės 12 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su projekto organizatoriais, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogais, suorganizavo nuotolinį, gerosios patirties renginį „Respublikiniame projekte „Seku išdykusią pasaką“ naudotų metodų idėjų panaudojimas“, kurio metu dalyviai aptarė  naudotus metodus, idėjas, pasidalino pasakų skaitymo patirtimi bei iššūkiais, su kuriais teko susidurti projekto metu.

Koks mokymas(is) yra patirtinis?

Gegužės 5 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Koks mokymas(is) yra patirtinis?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama apie patirtinį mokymąsi. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.

Konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės“

Gegužės 4 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ trečiasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės ”.

Konferencijos dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė.

Renginio metu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas pranešime ,,Įtraukties politikos vizija ir kryptys“ konferencijos dalyviams pristatė įtraukties politikos kryptis ir viziją. Kristina Ignatavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento vaiko emocinės gerovės skyriaus psichologė, ESF projekto vadovė, apžvelgė įtraukiojo ugdymo galimybių plėtrą. Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė, pristatė nuveiktus ir planuojamus darbus įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklą bei pasidalijo ugdymo įstaigų gerąją patirtimi. Žydrūnas Viliušis išsakė įžvalgas ir lūkesčius tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, jų indėlį į vaikų ugdymo pasiekimus.

Renginio pabaigoje Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė 2021 metų vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ veiklas.

Gerosios profesinės patirties sklaida – atviros pamokos kolegoms

Gegužės 3 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje atviras pamokas vedė Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Mokytoja Dana Dainauskienė kartu su praktiką atliekančia studente Egle Bagdoniene vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką ,,Kaip apibūdinti daiktus pagal požymius (dydį, spalvą)?“ antroje klasėje. Mokytoja  pritaikė tokias užduotis, kad mokiniai būtų aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Pamoką stebėjusios mokytojos džiaugėsi mokinių gebėjimu dirbti grupėse, bendradarbiauti, sutelkti dėmesį mokymuisi. Parinktos interaktyvios užduotys skatino mokinių smalsumą ir motyvaciją.

Kitą atvirą neformaliojo švietimo veiklą stebėjo išmaniojoje klasėje. 3 klasės mokiniai pademonstravo mokytojoms savo kūrybinius darbus, sukurtus ,,Scratch“ virtualioje aplinkoje, parodė, kaip geba kurti viktorinas naudodamiesi „Kahoot!“ internetiniu įrankiu. Praktiškai pademonstravo, kaip mokydamiesi matematinių veiksmų, panaudoja mokomuosius robotus „BlueBot“, „BeeBot“.

Užsiėmimo metu pradinio ugdymo mokytoja Sigita Olendrienė su kolegomis dalijosi patirtimi, kaip efektyviai pritaikyti skaitmenines priemones, įrankius pamokose,  veiksmingai organizuoti mokinių mokymąsi grupėse, mokymosi pagalbos teikimą, loginio informatinio mąstymo lavinimą.