Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Gegužės 12 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka skirta I. Simonaitytės metams paminėti „Mažoji Lietuva ir jos gyventojai Ievos Simonaitytės kūryboje“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“. Pamoką gimnazistams vedė Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, ir viešosios bibliotekos darbuotojos. Pamokos metu buvo eksponuojami moksleivių sukurti darbai: Šimonių giminės genealoginis medis bei iliustracijos pasirinktai skaityto romano ištraukai. Taip pat pamokoje buvo panaudoti fragmentai iš filmo ,,Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose‘‘, o skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos skaitė ištraukas iš I. Simonaitytės kūrybos. Šiuo metu mokinių darbų ekspoziciją galima pamatyti Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje. Paroda veiks iki birželio 1 d.

„Seku išdykusią pasaką…“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė vykdė respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką…“, kurio tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Pabaigus projektą, 2022 m. gegužės 12 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su projekto organizatoriais, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogais, suorganizavo nuotolinį, gerosios patirties renginį „Respublikiniame projekte „Seku išdykusią pasaką“ naudotų metodų idėjų panaudojimas“, kurio metu dalyviai aptarė  naudotus metodus, idėjas, pasidalino pasakų skaitymo patirtimi bei iššūkiais, su kuriais teko susidurti projekto metu.

Vaikų gynimo diena

Koks mokymas(is) yra patirtinis?

Gegužės 5 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Koks mokymas(is) yra patirtinis?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama apie patirtinį mokymąsi. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.

Konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės“

Gegužės 4 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ trečiasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės ”.

Konferencijos dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė.

Renginio metu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas pranešime ,,Įtraukties politikos vizija ir kryptys“ konferencijos dalyviams pristatė įtraukties politikos kryptis ir viziją. Kristina Ignatavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento vaiko emocinės gerovės skyriaus psichologė, ESF projekto vadovė, apžvelgė įtraukiojo ugdymo galimybių plėtrą. Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė, pristatė nuveiktus ir planuojamus darbus įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklą bei pasidalijo ugdymo įstaigų gerąją patirtimi. Žydrūnas Viliušis išsakė įžvalgas ir lūkesčius tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, jų indėlį į vaikų ugdymo pasiekimus.

Renginio pabaigoje Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė 2021 metų vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ veiklas.

Gerosios profesinės patirties sklaida – atviros pamokos kolegoms

Gegužės 3 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje atviras pamokas vedė Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Mokytoja Dana Dainauskienė kartu su praktiką atliekančia studente Egle Bagdoniene vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką ,,Kaip apibūdinti daiktus pagal požymius (dydį, spalvą)?“ antroje klasėje. Mokytoja  pritaikė tokias užduotis, kad mokiniai būtų aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Pamoką stebėjusios mokytojos džiaugėsi mokinių gebėjimu dirbti grupėse, bendradarbiauti, sutelkti dėmesį mokymuisi. Parinktos interaktyvios užduotys skatino mokinių smalsumą ir motyvaciją.

Kitą atvirą neformaliojo švietimo veiklą stebėjo išmaniojoje klasėje. 3 klasės mokiniai pademonstravo mokytojoms savo kūrybinius darbus, sukurtus ,,Scratch“ virtualioje aplinkoje, parodė, kaip geba kurti viktorinas naudodamiesi „Kahoot!“ internetiniu įrankiu. Praktiškai pademonstravo, kaip mokydamiesi matematinių veiksmų, panaudoja mokomuosius robotus „BlueBot“, „BeeBot“.

Užsiėmimo metu pradinio ugdymo mokytoja Sigita Olendrienė su kolegomis dalijosi patirtimi, kaip efektyviai pritaikyti skaitmenines priemones, įrankius pamokose,  veiksmingai organizuoti mokinių mokymąsi grupėse, mokymosi pagalbos teikimą, loginio informatinio mąstymo lavinimą.