Praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“

Gegužės 24 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, samprata, ugdymosi gairės“. Susitikimo metu buvo kalbama apie įtraukiojo ugdymo galimybes ir vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, sampratą bei palankios ugdymosi aplinkos kūrimo veiksnius.