Paskaita TAU klausytojams „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 5 ir 7 dienomis organizavo paskaitą „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta moksliškai pagrįsta informacija apie sveikos mitybos aktualumą ir poveikį sveikatai,  išvengiant ankstyvo sergamumo ir mirtingumo nuo visuomenėje labiausiai paplitusių ligų. Suteikta praktinės informacijos mitybos įpročių keitimui.

Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas

Spalio 7d.  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir  Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Buvo diskutuojama apie tai, kiek trūksta mokyklose švietimo pagalbos specialistų, kiek vaikų laukia specialistų  pagalbos. Pristatytos ateinančių metų veiklos , į kurias bus įtraukiami SUP turintys mokiniai. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2021-2022 mokslų metų veiklos planas.

Nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą“

Spalio 7 d. vyko nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai). Jo metu buvo pristatytas Lietuvos regiono elnokultūrinis paveldas, etnografinių regionų raidos ir ypatybių apžvalga bei atnaujintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos. Pristatytas etninės kultūros bendrųjų ugdymo programų projektas.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Edukacinė išvyka „Istorinės, kultūrinės sąmonės kūrimas ugdymo procese”

Spalio 5 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje kurios metu buvo aplankytos atviros, informacinės ir sociokultūrinės aplinkos Kartenos  krašte. Nagrinėjamas kaimyninio rajono geografinis, istorinis bei kulinarinis paveldas, ir šių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese.

Mokytojų diena

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 1 d. vyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2021-2022 metų veiklos plano sudarymą, nuotolinį seminarą, kuris vyks spalio 7 d. „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai)“ bei muzikos olimpiados organizavimą.

Edukacinė išvyka ,,Mokytojas mokytojui“

Spalio 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Mokytojas mokytojui“ pagal kvietimą dalyvauti Panevėžio švietimo centro padalinių – robotikos centro „Robo Labas“ ir STEAM centro – veiklų pristatyme. Taip pat buvo aplankytos atviros, informacines ir sociokultūrines aplinkos Panevėžio mieste.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo

Rugsėjo 29 d. vyko Šilalės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo. Negausus narių dalyvavimas paskatino paanalizuoti priežastis, kurios lemia šio būrelio neaktyvumą, todėl buvo nuspręsta, jog sekantis susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Metodinio būrelio pirmininkė skatino įgyvendinti ilgalaikės programos (,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai“) ketvirtąjį modulį „Atvira integruota pamoka“.

Pleneras Pagėgiuose „Rudenėjančios gamtos etiudai“

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ tokiais Vydūno žodžiais rugsėjo 25 d. buvo atidarytas seminaras-pleneras „Rudenėjančios gamtos etiudai“ Pagėgiuose, kurį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Dalyviai atvyko iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonų. Susitikimo metu buvo supažindinama su kraštotyrine edukacija „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ bei Vydūno kūryba filosofine tema- dvasingumo ir materialumo susidūrimas žmonijoje.

Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas

Rugsėjo 21 d. įvyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“, skirti socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, NO nariams, VS specialistams, priklausomybių konsultantams ir kitų sričių specialistams. Mokymus vedė lektorė ir moderatorė – Europos sertifikuota psichologė Valija Šap.

Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje

Rugsėjo 17 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko lektorės – psichologės Dalės Daivos Gasparavičiūtės paskaita „Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje“. Seminaro tikslas – atskleisti pasakų terapijos technikų įvairovę ir pristatyti jų praktinį pritaikomumą, kaip psichologinės korekcijos metodą, darbui su klientais. Seminaras buvo skirtas įvairių sričių specialistams: švietimo įstaigų, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, NVO ir kt. suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su klientais.

Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

Rugsėjo 14 d. vyko Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Šilalės rajono dekanas kunigas Saulius Katkus bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis. Susirinkimo metu aptartas metinis veiklos planas. Katechetikos centro vadovas pateikė aktualiąinformaciją artėjančių seminarų klausimais, analizavo statistinius duomenis.

Dailės mokytojų susitikimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi aktyviai nusiteikęs dailės mokytojų būrelis. Susitikimo metu buvo įgyvendintas  ilgalaikės (40 akad. val. ) programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“ antrasis modulis „Vandens vizualizacija meninio ugdymo procese”. Jo metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Jolanta Baubkuvienė pasakojo apie vandens vaizdavimo būdus, pasitelkiant šviesos ir formų skirtybių ypatybėmis bei plačią atlikimo techniką.

Pasinaudodama tokiu gausiu menininkų bendruomenės narių dalyvavimu, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė, pasiūlė kurti naują kūrybinę veiklą. Sujungti dailės ir technologijos mokytojų būrelių narius, naujų viešųjų kultūrinių meninių erdvių formavimui urbanistinėje aplinkoje. Planuojama sukurti 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią įgyvendintų Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai. Džiaugiamės iniciatyviais ir kūrybingais pedagogais.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Rugsėjo 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie olimpiados vykdymą kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bei būsimą veiklą 2021/2022 m. metodinio būrelio pirmininkė Valentina Kinderienė pristatė, kaip Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vykdoma integracija tarp technologijų ir dailės pamokų: mokinių kūrybos darbų parodos žiemos bei pavasarinių švenčių progomis. Pratęsdama šią iniciatyvą Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pasiūlė jungtis viso rajono technologijų ir dailės mokytojams į bendrą veiklą, sukuriant 40 akad. val. programą ir ją įgyvendinant. Džiaugiamės pedagogų kūrybiniu nusiteikimu šios idėjos įgyvendinimui bendradarbiauti tarpusavyje.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Rugsėjo 7 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama diskusijai dėl nuotolinio mokymo. iššūkiais ir sunkumais. Kolegės labai džiaugėsi mokytojos Aurelijos Betingienės iniciatyva pasidalinti gerąja patirtimi. Mokytoja sukūrė ilgalaikę programą „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ (40 akad. val.) ir ją įgyvendino rajone. Numatė istorijos mokytojų 2021/2022 mokslo metų darbus ir nutarė ieškoti galimybių sukurti užduočių banką, kuriame būtų kaupiama įvairi medžiaga istorijos pamokoms paįvairinti. Metodinio būrelio pirmininke perrinkta Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Nomeda Kasmauskaitė.