Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininko pareigoms eiti.

ATRANKOS SKELBIMAS

Paskelbta 2024-06-28

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininko pareigoms užimti.
Pareigybės pavadinimas: metodininkas.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis: 1,0 etato.
Darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Reikalavimai pretendentams: privalomas pedagoginis aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami darbo dienomis iki 2024 m. rugpjūčio 20 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui.
  • Siųsti elektroniniu paštu: info@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

  • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį, apie atrankos laiką juos informuojant el. paštu.
  • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 0 449 700 88.

Edukacinė išvyka į Telšius

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai birželio 27 d. lankėsi Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje bei Naujamiesčio skyriuje.  Progimnazijos atstovai supažindino su savo mokykla, pristatė įtraukiojo ugdymo galimybes. Susitikimo metu diskutuota apie įtraukiojo ugdymo problemas, galimybes SUP mokiniams pagerinti ugdymąsi, aptarti svarbiausi įtraukųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

Pasigrožėję Telšių miesto panorama, išvykos dalyviai apsilankė Biržuvėnų dvare. Su dvaro istorija ir XVIII-XIX amžiaus bajorų ir nekilmingų gyventojų kasdienybe supažindino dvaro gidė. Jos intriguojantys pasakojimai suteikė daug istorinių žinių.

Tai buvo tikra istorijos pamoka, tik šįkart mokytojams, įrodanti, kad mokytis kitoje aplinkoje ir netradiciniais būdais, kur kas įdomiau ir tikrai naudinga.

Edukacinė išvyka į Anykščius

Birželio 26 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogų kolektyvas, dalyvaudamas „Atnaujinto ugdymo turinio, įtraukties principų įgyvendinimo ir netradicinių ugdymo erdvių tinklaveika“ programos III modulyje „Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“,  besibaigiant mokslo metams, pasisemti naujų idėjų buvo išvykęs  į Anykščių Antano Vienuolio progimnaziją. Viešnagės metu progimnazijos administracija pasidalino patirtimi, kokius įrankius taiko, kad pamatuoti individualią mokinio pažangą. Antano Vienuolio progimnazijos mokytoja ekspertė savo pristatyme supažindino su apribojimų teorijos metodais, kurie moko kritiškai mąstyti bei padeda stebėti individualią mokinio pažangą.

Po susitikimo su anykštėnais, pedagogai dalyvavo Menų inkubatoriaus edukacijoje, kurioje patobulino knygelių rišimo, grafikos ir dizaino įgūdžius. Pakeliui į namus aplankytas Medžių lajų takas.

Edukacinė išvyka į Alytų

Birželio 25 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojai lankėsi Alytuje. Pabuvojo Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje, susipažino su edukacinėmis erdvėmis ir veiklomis, kurias vykdo mokykla. Jas maloniai pristatė ir supažindino su gimnazija pavaduotojas ugdymui – Aleksandras Kirilovas. Maloniai nustebino ir dzūkiškų bandų kepimo edukacija „Dzūkijos dvare“. Ne tik sužinojome apie bandų kepimą, kaip jos ruošiamos, bet ir buvome sočiai pamaitinti. Po sočių pietų vykome prie Baltosios rožės tilto, kuris 2013–2015 m. pastatytas. Tai pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas Alytuje per Nemuną, jungiantis Pirmąjį Alytų ir senamiesčio kurortinę dalį su Alytaus piliakalniu, stūksančiu priešingoje upės pusėje.

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Integruota pamoka – misija (ne)įmanoma“

Birželio 13 dieną, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Integruota pamoka – misija (ne)įmanoma“. Konferencijoje dalyvavo svečiai – mokytojai iš Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos, Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Kauno Petrašiūnų progimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės meno mokyklos ir mes, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai. Konferenciją dalyviai galėjo stebėti ir nuotoliu. Kol visi svečiai susirinko, turėjome progos prie kavos puodelio pabendrauti su mokytojais, pasidalinti gimnazijų gyvenimu.

Konferenciją pradėjo gimnazijos direktorius Juozas Žymančius. Jis pasveikino mokytojus,  padėkojo už jų apsilankymą. Konferencijos dalyvius pasveikino ir Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Jos pasidžiaugė gausiu mokytojų būriu, padėkojo už jų kūrybišką veiklą, naujus mokymo metodus, norą ir gebėjimą dalintis gerąja patirtimi.

Kodėl pasirinkta ši konferencijos tema „Integruota pamoka – misija (ne)įmanoma“? Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą pamokose, sudaro sąlygas plėtoti visas bendrąsias kompetencijas. Tokiose pamokose tobulėja ir mokinys, ir mokytojas. Mokiniai geriau įsimena reikiamą informaciją, didėja mokinių mokymosi motyvacija, kūrybiškumas, ugdomas komandinis darbas.

Pirmąjį pranešimą skaitė Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos chemijos, biologijos mokytoja metodininkė Jurgita Alminienė tema „STEAM ugdymas gamtos mokslų kontekste“. Mokytoja kalbėjo, jog integruotos gamtos, chemijos, technologijų pamokos yra puikus pavyzdys, kaip skirtingos mokymo sritys gali būti sujungtos. Tokia pamoka skatina siekti mokinių domėjimąsi chemija, biologija ir jų sąveika, taip pat ugdyti jų kūrybiškumą ir praktinius įgūdžius.

Gerąja patirtimi konferencijoje dalinosi Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Laima Siliūnienė. Ji skaitė pranešimą „Informatikos ir lietuvių kalbos ir literatūros integruota pamoka „Kuriame sakmę“.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokytojos: Ilona Venckienė, dailės mokytoja ekspertė, ir Eglė Daubaraitė, technologijų vyr. mokytoja, ne tik sudomino integruota pamoka „Augalų karalystė“, bet ir kūrybine-praktine veikla.

Integruotų pamokų pavyzdžiais pasidalino ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio  mokytojos. Ingrida Kurmytė, matematikos vyr. mokytoja, skaitė pranešimą „Integruota matematikos – istorijos, anglų kalbos pamoka „Egiptas“. Jurgita Girčienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, parodė filmuotą medžiagą apie integruotą lietuvių kalbos ir literatūros – istorijos pamoką „Knygnešiai“. Geografijos mokytoja Solvita Petkevičienė įtikino konferencijos dalyvius, kad įmanoma integruoti ir keturis mokomuosius dalykus. Jos pranešimo tema „Pajūrio miestelio paveldas“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Irena Linkytė ir istorijos vyr. mokytoja Veronika Gudaitė pristatė metodą  „Šaltas dušas“.

Dėkojame visoms lektorėms, kurios dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje  konferencijoje ir drąsiai įrodė, kad bendradarbiavimas ir integracija „Misija įmanoma“.

Dėkojame Šilalės švietimo pagalbos tarnybai, gimnazijos administracijai, mokytojų metodinei tarybai už puikiai organizuotą turiningą konferenciją, už gerosios patirties sklaidą kaip „prisijaukinti“ integruotas pamokas. 

Irena Rupšienė,
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Birželio 10 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko  karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame kolegės pasidalijo gerąja patirtimi, įsivertino savo veiklos sėkmes ir nesėkmes, aptarė veiklos planą ateinantiems  mokslo metams.

Dalyvavimas ilgalaikėse tęstinėse KT programose – pedagogų profesinių kompetencijų ugdymo ir profesinio augimo sąlyga

Birželio 7 d. Klaipėdos rajono švietimo centre buvo organizuojama metodinė diena „Dalyvavimas ilgalaikėse tęstinėse KT programose – pedagogų profesinių kompetencijų ugdymo ir profesinio augimo sąlyga“. Tikslas – aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų kokybės požymius ir sėkmės prielaidas, plečiant švietimo centrų tinklaveiką.

Renginyje dalyvavo Žemaitijos regiono švietimo centrų ir švietimo pagalbos įstaigų vadovai ir metodininkai, Nacionalinės švietimo agentūros atstovės – Pedagoginių darbuotojų departamento Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja Albina Vilimienė, Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Meilė Čeponienė.