Intervizija „Sudėtingų atvejų analizė. Streso prevencija”

Gegužės 31 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko intervizija „Sudėtingų atvejų analizė. Streso prevencija“. Susitikimo metu dalyviams  padedama atpažinti ne tik universalius veiksnius, kurie sukelia stresą darbe, konfliktines situacijas, bet ir individualius veiksnius, kurie gali daryti įtaką asmens patiriamam streso lygiui. Geresnis atpažinimas leidžia geriau suvokti, ką kiekvienam reikia keisti.

Edukacinė išvyka „Žemaitijos rašytojų takais“

Gegužės 28 d. vyko programos (40 akad. val.) ,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai“ trečiojo modulio edukacinė išvyka „Žemaitijos rašytojų takais“. Dalyviai aplankė Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Viekšnių gimnazijas. Susitikimo metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi bei supažindino su ugdymo sistemomis gimnazijose.

„Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“, kas yra pedagogų „klientas“ ir kodėl svarbu jį pažinti

Gegužės 28 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“, „Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“, kas yra pedagogų „klientas“ ir kodėl svarbu jį pažinti?“ (pirmasis programos modulis). Daugeliui švietimo darbuotojų prasidėjus 1-ajam karantinui buvo neramu : be išankstinio pasiruošimo teko persiorientuoti į nuotolinį ugdymą. Kiti praleido daug laiko ieškodami būdų, kaip savo dėstomą dalyką įdomiai išdėstyti mokiniams neįprastu būdu. Savo žiniomis dalijosi Aurelija Betingienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė ir Daiva Franckevičienė, UAB Larinta Rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovė, laisvai samdoma žurnalistė, skaitmeninės reklamos specialistė.

Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė IV modulis „Kas po to?..“

Gegužės 26 d., Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko ilgalaikės programos (40 akad. val.) „Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė IV modulis „Kas po to?..“ Gimnazijos mokytojai pristatė įvairius pranešimus apie šiais mokslo metais įgyvendintą ugdomąją veiklą. Pradinių klasių mokytoja Dana Dainauskienė kartu su 4b klasės mokiniais parengė ir pristatė tris pranešimus: Mokinė Melita Šerpetauskytė pristatė atliktą projektą „Artimoje aplinkoje augančių medžių, krūmų ir žolių tyrimas“. Ketvirtokas Augustas Tomkus skaitė pranešimą „Matai ir matavimai“, kaip sekėsi matuoti įvairius plotus skirtingais matavimo prietaisais. Aurėja Merkelytė pristatė pranešimą „Pažintis su slieku“. Džiugu, jog mokiniai vykdo projektus ir patys mokosi juos pristatyti. Mokiniai sulaukė nemažai klausimų iš mokytojų apie atliktus darbus, patirtus įspūdžius. Mokytoja Dana Dainauskienė džiaugėsi, jog gimnazija turtinga priemonėmis, reikalingomis įvairiems bandymams atlikti. Pradinių klasių mokytoja Vaida Meirytė pasidalijo pamokų vedimo patirtimi dirbant trečioje klasėje. Tiek nuotolinio ugdymo metu, tiek mokantis tiesioginiu būdu gimnazijoje mokytoja rodo puikų meistriškumą vesdama įdomias, kūrybiškas, mokiniams patrauklias pamokas. Chemijos mokytoja Žydrė Danusienė pristatė, kaip ugdymo procesą paįvairina STEAM veiklos. Mokytoja seminaro metu pademonstravo ir kartu su dalyviais atliko vieną bandymą su moneta ir vandeniu.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, gegužės 25 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ penktąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Diskutuojant ir naudojantis vertinga moksline informacija buvo aptartas konkretus planas, numatyti žingsniai, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Gegužės 24 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ penktoji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Dalyviai analizavo  profesinio perdegimo atvejus, jo priežastis ir prevenciją bei darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes.

Vaikų gynimo diena 2021

Kviečiame į renginį ,,Vaikų gynimo diena 2021″

Registruokitės, paspaudę nuorodą:  https://forms.gle/U8kYn3j9VaT5MZSE6

„Viešieji pirkimai: paprastai“

Gegužės 20 d. vyko nuotolinis seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“. Susitikimo metu buvo pristatyti naujausi viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčių dokumentų pasikeitimai.  Pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus, juos sisteminant.  Remiantis praktine patirtimi nurodoma ką ir kaip reiktų daryti. Taip pat buvo aptariami viešųjų pirkimų pasikeitimų praktiniai įgyvendinimo niuansai ir  organizavimo procesai.

Patirtinis mokymasis: praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos STEAM pamokose

2021 m. gegužės 20 d. gimnazijos STEAM grupė pakvietė į patirtinio mokymosi pristatymą, kuriame buvo pademonstruotas ir aptartas praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos STEAM pamokose. Praktiniame susitikime dalyvavo Šilalės rajono mokyklų direktoriaus pavaduotojos ugdymui. Pranešimus – eksperimentus pristatė Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojai: Gida Zobėlienė – „Krakmolo nustatymas augalinės kilmės produktuose”, Jurgita Alminienė – „Vandens tankis. Difuzija, osmosas.”, Žydrė Danusienė- „Rūgštus lietus”, Raimundas Krompalcas – „Vandens paviršiaus įtempties koeficiento matavimas”, Jolanta Baubkuvienė – „Vanduo mene”, Algirdas Jasinevičius – „Temų apibendrinimas informacinėse technologijose”. Susitikimo dalyviai atliko praktinius eksperimentus gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

Psichologų metodinis pasitarimas

Gegužės 13 d. vyko nuotolinis Šilalės r. psichologų metodinis pasitarimas. Psichologės pasidalino praktinių užsiėmimų metodais bei diskutavo apie konfidencialumo klausimus, kurie iškyla bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas”

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, gegužės 11 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ ketvirtąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Mokymų metu dalyviai analizavo ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams

Gegužės 10 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ ketvirtoji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Dalyviai gilinosi į žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių prevenciją, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas,  analizavo psichologinio smurto apraiškas, persekiojimą ir kitus  žalingus psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius  kolektyvuose.

EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymas

Gegužės 5 d. vyko nuotolinės EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir pavaduotoja. Susitikimo metu pristatyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) TALIS 2018 tyrimo rezultatai. TALIS 2018 yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. Šis tyrimas siūlo galimybę mokytojams ir mokyklų vadovams reikšmingai prisidėti prie švietimo ir ugdymo analizės bei švietimo politikos plėtojimo, švietimo ateities gairių kūrimo. Tarptautinė pagrindinė tikslinė TALIS populiacija – pagrindinio ugdymo pakopoje dirbantys mokytojai ir jų mokyklų vadovai bendrojo ugdymo valstybinėse ir privačiose mokyklose. EBPO šiame tyrime išskyrė šiuos kelis dalykus, kurie būdingi Lietuvai. Bendradarbiavimo ir abipusės paramos sąlygas teigia patiriantys 87 proc. Lietuvos mokytojų (EBPO – 81 proc.). Tą patvirtina ir mokyklų vadovai. 63 proc. mokyklų vadovų teigia, kad reguliariai per pastaruosius 12 mėn. rėmė mokytojų bendradarbiavimo veiklas, kuriant naujas mokymo praktikas (EBPO – 59 proc.). 11 proc. Lietuvos mokytojų bendradarbiauja profesinio tobulėjimo veiklose (EBPO 21 – proc.), bet tik 5 proc. užsiima komandiniu mokymu (EBPO – 28 proc.).

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas

Gegužė 5 d. vyko nuotolinis Šilalės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas. Pagal mokyklų bendruomenių reikmes, pedagogų turimą patirtį, ugdymo poreikius ir interesus, susitikimo metu buvo diskutuojamos idėjos dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Taip pat, siekiant mokyklų tarpkoleginio bendravimo, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė siūlė dalyvauti edukacinėje išvykoje, bei užsiminė apie planuojamą rengti kasmetinę konferenciją.

Siekiant sėkmingo metodinių būrelių veiklų koordinavimo, tarnybos metodininkė, kartu su pavaduotoja, metodinių būrelių pirmininkams priminė apie metodinės veiklos tvarką bei diskutavo dėl metodinių būrelių tolimesnio darbo. Buvo siūlomi keli variantai: kontaktinis, nuotolinis, mišrus.

Nuotolinė konsultacija kompetencijos sveikatos ir fizinio ugdymo bendrojoje programoje

Gegužės 4 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos sveikatos ir fizinio ugdymo bendrojoje programoje“.

Buvo kalbama apie sveikatos ir fizinio ugdymo srities bendrųjų programų tikslą – kaip išugdyti aukštos sveikatos ir fizinio raštingumo turinčias asmenybes. Taip pat aptariami 2018 m. HBSC tyrimo „ Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata“  rezultatai.