Meninio skaitymo konkursas

Sausio 27 d. Šilalės kultūros centre vyko mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas. Jame dalyvavo aštuoniolika V-XII klasių skaitovų. V-VIII klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokinė Mintara Juzaitytė, kuri skaitė ištrauką iš  Kotrynos Zylės romano „Sukeistas“ (ruošė mokytoja Bena Paulauskienė). IX-XII klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokinė Neda Upertaitė,skaičiusi ištrauką iš Juditos Vaičiūnaitės „Džiuljetos amžiaus“ (ruošė mokytoja Valerija Markvat-Ežerinskė). Skaitovams įteikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštai.

Paskaita TAU klausytojams „Esame ir liudijame atkurtąją Lietuvą“

Sausio 24 d. oficialiai pradėjo savo veiklą pirmąja paskaita Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai „Esame ir liudijame atkurtąją Lietuvą“. Pasveikinti TAU dalyvių atvyko Šilalės rajono mero pavaduotojas Tadas Bartkus. Paskaitos metu klausytojai prisiminė kalbos reikšmę, kuri kuria tautinę valstybę, didina lietuvių kalbos prestižą. Priminti valstybei nusipelnę asmenys, jų indėlis ir reikšmė tautinės savimonės formavime.

Seminaras ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

Sausio 24 d. Šilalės rajono pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojai dalyvavo seminare ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Dalyviai susipažino su aprašu ,,Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas”, išmoko vertinti mokinių fizinį pajėgumą, teikti tėvams rekomendacijas, jei vaiko fizinio pajėgumo rezultatas bus raudonoje (rizikos) zonoje.

Paskaita TAU klausytojams „Nugaros ir sąnarių skausmai ir jų profilaktika“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru sausio 20-23 d. organizavo paskaitą „Nugaros ir sąnarių skausmai ir jų profilaktika“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Atidaryta trečiojo amžiaus universiteto Žadeikių grupė

2020 m. sausio 15 d. Žadeikių seniūnijoje įvyko TAU Žadeikių grupės atidarymo renginys, į kurią susirinko bemaž 40 studentų, tai 9-oji TAU grupė rajone. Pirmojo susitikimo metu išrinktas grupės seniūnas, supažindinta su TAU veikla. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė pasidžiaugė, kad yra tiek daug siekiančių žinių, aktyvių žmonių. Žadeikių seniūnas Faustas Meiženis palinkėjo visiems studentams ir Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvui aktyvios veiklos, gerų idėjų, naudingų susitikimų ir įdomių lektorių. Sausio 24 d. žadeikiškiai rinksis į pirmąją TAU Žadeikių grupės paskaitą.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Sausio 14 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmoji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Paskaita TAU klausytojams „Esame ir liudijame atkurtąją Lietuvą“

Sausio 6-9 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Esame ir liudijame atkurtąją Lietuvą“. Užsiėmimo metu klausytojai prisiminė kalbos reikšmę, kuri kuria tautinę valstybę, didina lietuvių kalbos prestižą. Priminti valstybei nusipelnę asmenys, jų indėlis ir reikšmė tautinės savimonės formavime.