Edukacinė išvyka ,,Kolektyvo sutelktumas ir asmeninis indėlis į bendruomeniškumo stiprinimą“

Birželio 25-26 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai vyko į edukacinę išvyką ,,Kolektyvo sutelktumas ir asmeninis indėlis į bendruomeniškumo stiprinimą“. Dalyviai užsiėmimo metu atskleidė asmenines ir kolektyvo motyvacijos stiprinimo bei tobulėjimo galimybes, kurios gerina kolegų tarpasmeninius santykius bei skatina bendradarbiavimą.

Seminaro ,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 23 d. organizavo seminaro „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta žinių apie aktyvių metodų pagalbą stiprinant socialines emocines dalyvių kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius ir gerintų kolektyvo emocinį foną. Aptarti motyvacijos klausimai, išskiriant asmeninius ir bendrus kolektyvo motyvavimo šaltinius. Išanalizuoti kolektyvo narių tarpusavio santykiai, išryškintos grėsmės, kurios paverčiamos į galimybes.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta ekskursijos į Rygą, kuri buvo atšaukta dėl karantino paskelbimo, programa. Diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre liepos 22 d. 11.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

Birželio 15, 16 ir 19 dienomis Šilalės meno mokykloje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės meno mokyklos pedagogai. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.

Seminaro ,,Psichologinės krizės ir savipagalba“ antroji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 17 d. organizavo seminaro „Psichologinės krizės ir savipagalba“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta teorinių žinių apie psichologines krizes, jų tipus, etapus, savipagalbos būdus, psichologinį atsparumą bei jo ugdymą. Pristatytos savipagalbos metodikos ir praktiniai jų taikymo įgūdžiai.

Seminaro ,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ pirmoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 15 d. organizavo seminaro „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ pirmąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta žinių apie aktyvių metodų pagalbą stiprinant socialines emocines dalyvių kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius ir gerintų kolektyvo emocinį foną. Aptarti motyvacijos klausimai, išskiriant asmeninius ir bendrus kolektyvo motyvavimo šaltinius. Išanalizuoti kolektyvo narių tarpusavio santykiai, išryškintos grėsmės, kurios paverčiamos į galimybes.

Seminaro ,,Psichologinės krizės ir savipagalba“ pirmoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 12 d. organizavo seminarą „Psichologinės krizės ir savipagalba“ pirmąją dalį, kuriame dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta teorinių žinių apie psichologines krizes, jų tipus, etapus, savipagalbos būdus, psichologinį atsparumą bei jo ugdymą. Pristatytos savipagalbos metodikos ir praktiniai jų taikymo įgūdžiai.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Birželio 8-9 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.