Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

Birželio 15, 16 ir 19 dienomis Šilalės meno mokykloje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės meno mokyklos pedagogai. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.