Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2022 m. vasario 28 d. vyko Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Jo metu kalbėta apie Sąmoningumo didinimo mėnesį  be patyčių (kovo mėn.) Šilalės rajono ugdymo įstaigose.

Rasa Jokūbauskaitė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinė pedagogė, pristatė  Sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių veiklas progimnazijoje. Pedagogės dalinosi gerąja patirtimi, ieškojo atsakymų į kylančius klausimus.

Paskaita TAU klausytojams „Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“

Vasario 21-24 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“. Paskaitos metu lektorius pristatė pagrindinius etiketo principus, normas, istorines elgesio ir manierų ištakas, elgesio, kaip komunikacinės priemonės, svarbą, santykių su žiniasklaida realijas, galimybes ir įtakojimo mechanizmus. Klausytojus supažindino su informacijos kūrimo ir valdymo metodais bei pateikė praktinių patarimų, kaip išvengti streso bendraujant su žurnalistais ar platesne auditorija.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“ įgyvendinimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogais parengė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“. 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo įgyvendinti programos moduliai, kurie sudaryti iš mokymų, edukacinių išvykų, praktikumų. Dalyviai eksperimentavo kuriant ir išbandant mokymosi metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus. Šios priemonės užtikrina mokinių  mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis. Programa sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriamas ir išbandomas dalykų integravimas, taikomi problemų sprendimu grįsti ugdymo metodai, atrandamos naujos mokymosi erdvės, auginama atvirumu, pasitikėjimu, bendruomeniškumu grįsta mokymosi kultūra.

Teatro ir šokio dermė ugdymo procese

Vasario 23 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“ pirmasis modulis „Teatro ir šokio dermė ugdymo procese“. Gerosios patirties renginio metu buvo sudarytos sąlygos mokiniams realizuoti savo galias ir gebėjimus, išgyventi teigiamas emocijas, pasitenkinimą, pripažinimą. Per meninę raišką mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, o tai turi teigiamos reikšmės jų integracijai ir socializacijai. Programos rengėjos ir vadovės: Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Aušra Danisevičienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus choreografijos mokytoja metodininkė

Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada

Vasario 22 d. Šilalės meno mokykloje vyko Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada. Sveikiname pirmos vietos laimėtoją Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinę  Emiliją Marozaitę bei jos mokytoją  Jolantą Baubkuvienę.

Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui

Vasario 22 d. vyko Šilalės rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu Daiva Urniežienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos dailės mokytoja pristatė pranešimą „Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui“.

Nuotoliniai mokymai „Formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti pamokoje“

Vasario 18 d.  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko nuotoliniai mokymai „Formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti pamokoje“. Tai ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.)  „Pamoka nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo“ antrasis modulis. Mokymo metu buvo analizuojama formuojamojo vertinimo įtaka individualiai mokinio pažangai.

Mokymai „Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“

Vasario  17 d. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko mokymai „Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“.

Tai ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ trečiasis modulis.

Mokymų metu savo žiniomis dalijosi Aurelija Betingienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė ir Daiva Franckevičienė,

UAB Larinta Rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovė, laisvai samdoma žurnalistė, skaitmeninės reklamos specialistė.

Prisidėkime prie šviesesnės vaikų bei paauglių ateities, pozityvesnės aplinkos ir artimesnio tarpusavio ryšio

Apie projektą

„Kartu mes galime“ – projektas, skirtas smurtą patyrusių vaikų ir paauglių psichinei sveikatai gerinti, įgyvendinamas vidutinėse ir mažose Lietuvos savivaldybėse 2021 – 2023 metais.

      Vaikas – jautrios psichikos asmenybė. Emocinis, psichologinis, fizinis smurtas, bendraamžių ir virtualios patyčios, grasinimai, diskriminacija, seksualinis priekabiavimas, nepriežiūra, smurtas matomas per TV ir internete – tai kelios trauminių patirčių rūšys, su kuriomis susiduria vaikai. Tokios patirtys jiems gali iššaukti ankstyvuosius potrauminio streso, depresijos, nerimo simptomus, kurie laikui bėgant gali virsti į didesnes neigiamas pasekmes – nuolatinę depresiją, destruktyvias mintis, delinkventinį elgesį, žalingus įpročius, prastą mokymosi ir gyvenimo kokybę.

       „Pasaulio sveikatos organizacijos“ duomenimis – kas antras vaikas ar paauglys per metus bent kartą patiria vienokio ar kitokio pobūdžio smurtą bei traumas. 

       Lietuvoje vis dar trūksta veiksmingos ankstyvosios ne medikamentinės pagalbos, skirtos smurtą ar traumas patyrusiems vaikams. Taip pat egzistuoja gėdos ir finansinis barjeras, tad ne visos aukos identifikuoja esančią problemą ir ieško profesionalios pagalbos.

       Projekto tikslas: mažinti ankstyvuosius potrauminio streso sindromo, nerimo bei depresijos simptomus, pasireiškiančius smurtą patyrusiems vaikams, taikant „CBITS“ (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools) ir „Bounce Back“ metodikas.

       Metodikos turi tris pagrindinius tikslus:

  1. sumažinti ankstyvuosius depresijos ir nerimo simptomus, atsiradusius po trauminių patirčių;
  2. užkirsti kelią simptomų didėjimui ateityje;
  3. didinti bendraamžių ir tėvų paramą vaikui, patyrusiam smurtą ir/arba traumines patirtis.

       Šio Projekto įgyvendinimą Šilalės rajone inicijavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Elena Bartkienė. Jos pasiūlymui dalyvauti pritarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos socialinė pedagogė Raminta Rudzinkovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinės pedagogės Rasa Jokūbauskaitė ir Irena Noreikienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos psichologė Eugenija Martinkienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė Lina Ivanauskaitė-Bertašienė ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė.

     2022 m. vasario 15 d. pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Projekto vykdytoju VšĮ „Gralio projektai“.

     Projekto specialistų mokymų pradžia – 2022 m. kovo mėn.

     Projektą finansuoja Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino fondai.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Vasario 14 d. vyko Šilalės rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2022 metų Šilalės rajono mokinių  technologijos olimpiados organizavimą. Nutarta olimpiadą organizuoti 2022 m. kovo 10 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Vasario 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta edukacinės išvykos programa, analizuotos paskaitų temos  bei diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo

šventės, kuri planuojama Kaltinėnų kultūros namuose balandžio 19 d. 11.00 val.

Paskaita TAU klausytojams „Kartų skirtumai: kaip susikalbėti su anūku (e)?“

Vasario 10 d. Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kartų skirtumai: kaip susikalbėti su anūku (e)?“.  Lektorė paskaitos metu išnagrinėjo įvairias žmonių kartas, o ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujosioms  – Y ir Z kartoms. Buvo pateikiami tų kartų lūkesčiai, išskirtiniai elgsenos būdai, motyvacijos galimybės, komunikavimo formulės.

Paskaita TAU klausytojams „Japonijos spalvos ir skoniai“

Vasario 7-9 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Japonijos spalvos ir skoniai“. Paskaitos metu lektorius pristatė nuostabų, įvairiapusį ir turtingą Japonijos kultūrinį paveldą, žmones, gyvenimo būdą. Remdamasis asmenine patirtimi, lektorius su nostalgija ir humoru pasakoja apie savo gyvenimą dviejuose skirtinguose Japonijos miestuose: Tokijuje ir Kanadzavoje. Pateikė nuotaikingus japoniškų patiekalų aprašymus.

Skaitymo iššūkiai

Vasario 8 d. startavo ilgalaikės programos ,,Vaikų, turinčių raidos sutrikimų samprata, ugdymosi gairės“ edukacinės veiklos modulis „Skaitymo iššūkiai“. Šios metodinės veiklos tikslas skatinti mokinius domėtis ir skaityti knygas, gerinti skaitymo gebėjimus. Su specialistų pagalba vyresnių klasių mokiniai skaitys knygeles (pasakas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiams. Išklausytų pasakų herojai bus perkeliami į vaikų piešinius. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų piešiniai bus patalpinti spalvotoje knygelėje. 2022 metų balandžio mėnesį Šilalės viešojoje bibliotekoje (kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba) planuojamas baigiamasis renginys. Renginio metu bus eksponuojamos vaikų sukurtos knygelės, skaitomos pasakos, eilėraščiai. Programos rengėjos ir vadovės: Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio specialioji pedagogė, logopedė; Kristina Šimkuvienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė; Nijolė Vaitkevičienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Vasario 8 d. vyko Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, sėkmės, kvalifikacijos tobulinimo klausimai. Analizuoti  sudėtingesni  atvejai pasitaikantys logopedų ir specialiųjų pedagogų darbe. Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

Meninio skaitymo konkursas

Vasario 7 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono mokinių meninio skaitymo konkursas. Vertinimo komisija, peržiūrėjusi filmuotą medžiagą, išrinko geriausius, kurie Šilalės rajoną atstovaus regioniniame skaitovų konkurse.  Sveikiname  Roką Kazlauską, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokinį, ir Smiltę Trimirkaitę, Šilalės r.  Kaltinėnų Aleksandro  Stulginskio gimnazijos mokinę.