Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Spalio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Jolanta Baubkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 6 ir 12 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ II ir III dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Spalio 6 ir 12 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV ir V dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Seminaras ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Spalio 8 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ antras modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Dalyviams seminaro metu suteikta teorinių ir praktinių žinių apie išorinę komunikaciją, kaip kalbėti, kad būtum išgirstas. Pateikta pedagoginių situacijų ir jų sprendimo galimybės.

TAU mokslo metų pradžia

2020 m. spalio 1-7 d. vyko Šilalės trečiojo amžiaus universiteto filialų mokslo metų pradžios susitikimai su klausytojais. Šiemet naujus mokslo metus pradeda 7 TAU grupės Šilalės rajone: Bijotų, Upynos, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės ir Šiauduvos. Šiais mokslo metais susidarė 9 TAU grupės rajone.

Pirmojo susitikimo metu grupėse išrinkti seniūnai, aptarta 2020-2022 mokslo metų veikla. Bijotų ir Upynos grupių susitikimuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis bei mero patarėjas Petras Dargis. Svečiai bendravo su TAU klausytojais, atsakė į pateiktus klausimus.

Paskaita TAU klausytojams „Šiuolaikinių medijų grimasos“

Spalio 5 d. Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Šiuolaikinių medijų grimasos“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažindino su medijų raida. Aptarta, kaip kritiškai įvertinti medijų kuriamą turinį ir sklaidą.

Sveikinimas

Paskaita TAU klausytojams „Kūrybinės dirbtuvės: Mano kelionė sielos metų laikais“

Spalio 2 d. Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kūrybinės dirbtuvės: Mano kelionė sielos metų laikais“. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta teorinių žinių kaip įvertinti savo gyvenimo kokybę, apibrėžti problemines sritis ir ieškoti būdų, kaip pakeisti esamą situaciją.

Seminaras ,,Skaitmeninių lietuvių kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimas naudojant IKT įrankius“

Spalio 1 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras ,,Skaitmeninių lietuvių kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimas naudojant IKT įrankius“, kuriame dalyvavo rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Dalyviai susipažindino su skaitmeninės kompetencijos ugdymo metodais ir scenarijais, Microsoft Office 365 vartotojo sąsaja ir bendradarbiavimo galimybėmis. Aptarta IKT scenarijai pagrįsta mokymo praktika bei taikymo pamokose įgūdžiai.