,,Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai ir naudos suvokimas“

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko renginys „Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai ir naudos suvokimas“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Renginio metu buvo pristatytas gyventojų požiūris į mokymąsi visą gyvenimą, visapusiškai apibūdintos jų mokymosi patirtys.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 19 ir 26 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV  dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Parodos „Linksmieji vabalėliai“ atidarymas

Spalio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė) kūrybinių darbų paroda „Linksmieji vabalėliai“. Pasidžiaugti mokinių kūrybiškumu į parodos atidarymą atvyko ir mokinių tėveliai, o kiekvienam darbo autoriui įteikta padėka.

Psichologų metodinis pasitarimas

Spalio 22 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sudėtingi psichologinių konsultacijų atvejai bei pasidalinta gerąja patirtimi.

Paskaita TAU klausytojams „Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 20 ir 22 d. organizavo paskaitą „Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių apie sveiką mitybą, kaip jos dėka galima išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, insultų, 2 tipo cukrinio diabeto  ir vėžio atvejų.  Paskaitos metu aptartas naujausias požiūris į dažniausias lėtines ligas, rizikos veiksnius, buvo analizuojamos praktinės situacijos.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojų pažintis su Telšiais

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universitetas, veikiantis prie Šilalės švietimo pagalbos tarnybos, kartu su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu siekdami įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektą ,,Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“  spalio 21 d. įgyvendino veiklą ,,Etnokultūrinės savimonės stiprinimas per Lietuvos regionų etninės kultūros pažinimą“. Kartu pakvietė dalyvauti Telšių trečiojo amžiaus universiteto klausytojus.

Susitikimas su Telšių trečiojo amžiaus universiteto klausytojais vyko Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. Visi dalyvavo edukacijoje – paskaitoje ,,Piešimas ant stiklo“, kurios tikslas ugdyti dalyvių kūrybinę vaizduotę ir meninę saviraišką. Susipažino su muziejuje saugomais Žemaitijos dvarų paveldo ir miestiečių buities eksponatais iš stiklo ir krištolo. Dalyviai sužinojo ir praktiškai pabandė šiuolaikiškus stiklo dekoravimo būdus, pagilino etnokultūrines žinias, kurios leis suvokti savo tautos ir jos kultūros savitumą, etninės kultūros vertybių išliekamąją vertę visuomenei, sieks būti aktyviais etnokultūrinių regionų papročių puoselėtojais.

Su gidais susitikome prie Telšių informacinio centro. Nuo čia prasidėjo universiteto klausytojų ekskursija po Telšių miestą. Gidas, kuris visą laiką bendravo žemaitiškai, pasakojo Žemaitijos istoriją, kokie žemaičiai buvo užsispyrę ir ištvermingi. Nors miestas ne kartą buvo niokotas gaisrų, tačiau žmonės ir vėl sugebėjo jį atstatyti. Sužinojome, kad Telšiai, kaip ir Roma, stovi ant septynių kalvų. Mieste gyveno daug žydų, kurie turėjo ne tik savo didesnes ar mažesnes įmonėles, bet ir mokyklą, kurioje mokėsi studentai iš visos Europos. Šis pastatas yra Iždinės gatvėje, o ant sienos į praeivius žiūri linksmas žydelis su jau nutrinta auksine nosimi. Dar ir dabar Amerikoje yra žydų mokykla, kuri pavadinta Telšių žydų mokyklos vardu.

Smagią pažintį su Telšiais pratęsėme kavinėje ,,Senamiestis“. Bendravome prie arbatos puodelio, dalijomės gerąją patirtimi.

Nors pamatėme tik mažą dalį miesto grožio, mažosios architektūros puošmenų, bet džiaugiamės giliau pažinę Telšių ir jo krašto istoriją, kultūrinio paveldo autentiškumą. Visa savo esybe pajautėme ir įsitikinome, kad nuo kiekvieno mūsų mažų darbų priklauso Lietuvos miestų ir miestelių patrauklumas, unikalumas, grožis ir istorijos išsaugojimas. Kupini įspūdžių, gražios bendrystės, su puikia nuotaika sugrįžome į Šilalę.

Laukia naujos paskaitos, susitikimai, įdomios pažintys ir kelionės, suteikiančios mūsų gyvenimui pažinimo džiaugsmą.

Paskaita TAU klausytojams „Šiuolaikinių medijų grimasos“

Spalio 21 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Šiuolaikinių medijų grimasos“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažindino su medijų raida. Aptarta, kaip kritiškai įvertinti medijų kuriamą turinį ir sklaidą.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 21 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ ketvirtąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 20 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ trečiąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Paskaita TAU klausytojams „7 kūno galios ir jų stiprinimas žolelėmis“

Spalio 19 d. Kaltinėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „7 kūno galios ir jų stiprinimas žolelėmis“. Užsiėmimo metu dalyviams suteikta žinių apie sveikatos stiprinimo būdus augalų pagalba, jų naudą psichinei ir fizinei sveikatai bei teigiamo požiūrio į gyvenimą formavimui.

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Spalio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Jolanta Baubkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 6 ir 12 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ II ir III dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Spalio 6 ir 12 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV ir V dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Seminaras ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Spalio 8 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ antras modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Dalyviams seminaro metu suteikta teorinių ir praktinių žinių apie išorinę komunikaciją, kaip kalbėti, kad būtum išgirstas. Pateikta pedagoginių situacijų ir jų sprendimo galimybės.

TAU mokslo metų pradžia

2020 m. spalio 1-7 d. vyko Šilalės trečiojo amžiaus universiteto filialų mokslo metų pradžios susitikimai su klausytojais. Šiemet naujus mokslo metus pradeda 7 TAU grupės Šilalės rajone: Bijotų, Upynos, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės ir Šiauduvos. Šiais mokslo metais susidarė 9 TAU grupės rajone.

Pirmojo susitikimo metu grupėse išrinkti seniūnai, aptarta 2020-2022 mokslo metų veikla. Bijotų ir Upynos grupių susitikimuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis bei mero patarėjas Petras Dargis. Svečiai bendravo su TAU klausytojais, atsakė į pateiktus klausimus.

Paskaita TAU klausytojams „Šiuolaikinių medijų grimasos“

Spalio 5 d. Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Šiuolaikinių medijų grimasos“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažindino su medijų raida. Aptarta, kaip kritiškai įvertinti medijų kuriamą turinį ir sklaidą.

Sveikinimas

Paskaita TAU klausytojams „Kūrybinės dirbtuvės: Mano kelionė sielos metų laikais“

Spalio 2 d. Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kūrybinės dirbtuvės: Mano kelionė sielos metų laikais“. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta teorinių žinių kaip įvertinti savo gyvenimo kokybę, apibrėžti problemines sritis ir ieškoti būdų, kaip pakeisti esamą situaciją.