Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti.

ATRANKOS SKELBIMAS

Paskelbta 2021-08-30

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo krūvis: 1,0 etato.

Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 Reikalavimai pretendentams:

 • psichologinės magistro studijos;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; reikiamų teisės aktų išmanymas.

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui.
 • Siųsti elektroniniu paštu: jankauskiene@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Konferencija ,,Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“. Tai akredituotos ilgalaikės programos (40 akad. val.) ,,Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui“ pirmasis modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Lineta Dargienė. Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė supažindino su pagrindinėmis 2021-2022 mokslo metų naujovėmis. Lektorė mokymo metu dalyviams suteikė žinių apie psichologinio atsparumo, asmeninio motyvavimo šaltinius atskleidžiant stipriąsias puses ir trikdžius. Pateikė žinių apie poreikius, motyvacijos stiprinimo būdus.

Praktikumas ,,Kas iš to?“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ penktas modulis „Kas iš to?“. Praktikumo metu lektorės aptarė inovacijų taikymo kasdienėje darbo aplinkoje naudą. Dalyviai pasidalino savo atradimais, sėkmės istorijomis, patirtimi. Pateikė siūlymus, kaip pritaikyti skaitmeninius kūrybinius įrankius dinamiškoje savo darbo ir mokymosi erdvėje.

Seminaras „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ ketvirtas modulis „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“. Seminaro metu lektorės aptarė, kaip ir kokią informaciją greičiausiai įsisavina šiuolaikinis mokinys. Diskutuota apie savarankiškų darbų įgyvendinimą auditorijoje, atlikta klaidų bei sėkmės pavyzdžių analizė.

Konferencija

Dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ ekspozicija po atviru dangumi

Rugpjūčio 7 d. rajono dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Durų ekspozicija spalvingai pasitiko smalsuolius ir visus atvykusius svečius. Atgimusias duris buvo galima apžiūrėti iš abiejų pusių, nes kiekvienoje pusėje skirtingas atvaizdas pasakoja apie skirtingą vasaros, žolės, gėlės, saulės, vėjo pajutimą ir skonį per spalvą bei formą. Labai džiaugiamės iniciatyviais, pozityviais ir be galo kūrybingais rajono dailės mokytojais, kurie nesudvejodami leidosi į meninius švietimo pagalbos tarnybos sumanymus. Paroda dar kurį laiką bus eksponuojama po atviru dangumi prie tarnybos pastato, kas dar neturėjote galimybės pamatyti, užsukite.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda

Rugpjūčio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotos vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Čia buvo galima išvysti mažų žmonių dideles istorijas, nugulusias ant vienos plokštumos, tam, kad sukurtumėme meninę pasaką.