Konferencija ,,Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“. Tai akredituotos ilgalaikės programos (40 akad. val.) ,,Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui“ pirmasis modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Lineta Dargienė. Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė supažindino su pagrindinėmis 2021-2022 mokslo metų naujovėmis. Lektorė mokymo metu dalyviams suteikė žinių apie psichologinio atsparumo, asmeninio motyvavimo šaltinius atskleidžiant stipriąsias puses ir trikdžius. Pateikė žinių apie poreikius, motyvacijos stiprinimo būdus.