Dokumentų valdymas ir apskaita

Birželio 15 d. vyko  seminaras  ,,Dokumentų valdymas ir apskaita” rajono  raštinių vedėjams, sekretorėms, archyvų darbuotojams, atsakingiems už archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Seminaro lektorė suteikė žinių apie naujas galimybes efektyviau rengti, tvarkyti, apskaityti bei saugoti įvairių formų dokumentus (popierinius, elektroninius). Pasidalijo patirtimi kaip teisingai pasinaudoti dokumentų valdymo liberalizavimu ir duomenų išsaugojimu.

Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija  ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“

Šių metų birželio 14-15 d. Trakų rajone vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“, kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.

Konferencijos metu aptartas mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo programoje, vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu diskutuota institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą galintį užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę. Pristatyti atnaujinti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai bei Mokytojų karjeros modelis, jo sąsaja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla.

Konferencija ,,Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“

Birželio 10 d. Jonavoje vyko Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“, kurioje dalyvavo direktorės ir metodininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius linkėdama būti veikliais ir principingais.

Į renginį atvyko Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, negailėjusi gražių žodžių senjorams, pasidžiaugė jų aktyvumu ir padėkojo už neįkanojamos vertės kuriamą veiklą.

Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo nariai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Vilija Targamadzė, Eugenijus Sabutis, Tomas Tomilinas; Ministrės Pirmininkės patarėja Aistė Kairienė.  Apie Jonavos trečiojo amžiaus universiteto ir savivaldos santykį kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius.     

Konferencijos metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas pristatė pranešimą „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas“, Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą apie TAU veiklos unikalumą ir teisinį kontekstą, Kauno TAU rektorė, dr. prof. Nijolė Večkienė „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai“. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus metodininkė Dalia Vilkelienė pristatė Jonavos TAU istoriją bei veiklą praėjusiais mokslo metais.    

Tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Birželio 7 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas. Jo metu pristatyta aktuali informacija, dėl atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų. Taip pat aptarta tikybos mokytojų išvyka į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie vyks liepos 4 d.

„Afrikos atspindžiai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Afrikos atspindžiai“. Mokytoja Sonata Dargienė

Vaikų gynimo diena

Jau tradicija tapusi šventė, kuri atveria duris į vasaros laiką- Vaikų gynimo diena. Mes, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjome prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamo renginio vaikams (2022 m. birželio 6 d.). Savo veiklomis bandėme užmegzti dialogą per meną su vaikais. Tam pasirinkome jutiminę patirtį su spalvų liejyba. Menas nėra vien nepriekaištingai atlikti kūriniai, kartais tai procesas, jausmų išraiška, priemonių atradimas ir išbandymas, linksmas laiko praleidimas. Jis gali būti negražus ir gražus, raminantis ar kitaip emociškai veikiantis. Žinoma, kad empatija yra vienas iš didžiausių meno refleksijos šalutinių poveikių. Gebėjimas jausti, atjausti ir išjausti, leidžia susipažinti su savimi bei aplinkiniais, kurti savo lanksčias tapatybes. Tokio pobūdžio veikla yra skirta ne tik jaunajai kartai išsilaisvinti, bet ir visos mūsų visuomenės mokymosi poreikiams tenkinti.

Atnaujinimo kontekste Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimas pedagogų registre

Birželio 2 d. vyko nuotolinė konsultacija dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimo pedagogų registre. Nacionalinės švietimo agentūros specialistai informavo, kad Pedagogų registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-530 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ papildytas naujais bendraisiais duomenimis, susijusiais su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Kvalifikacijos tiekėjai, švietimo pagalbos tarnyba,  atliks naują funkciją Pedagogų registre, kuriame bus įrašyti kvalifikacijos tobulinimo programos duomenys kiekvienam joje dalyvavusiam pedagogui.

Vaikų gynimo diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas kviečia į edukacinę veiklą ,,Liejame spalvytes“ 🙂