Ketvirtoji stovyklos diena

Ketvirtoji diena – kelionių diena. “Edukacija su alpakomis”, kurios metu vaikai galėjo ne tik pamaitinti alpakas, stebėti jų natūralią elgseną, bet ir smagiai praleisti laiką gamtoje, tarp miškų. Stovyklautojus sužavėjo ekskursija į Klaipėdos zoologijos sodą, kuriame yra apie 200 vienetų gyvūnų. Džiaugiamės smalsiaisiais vaikais.

Trečioji stovyklos diena

Trečią stovyklos dieną vaikus toliau pažindinome su laisvuoju menu. Integralus gamtos meno pažinimas leido vaikams plėsti savo kūrybiškumą pasitelkiant pačias įvairiausias priemones iš gamtos. Po to keliavome į Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kuriame vyko edukacinis užsiėmimas „Sveikos gyvensenos pagrindai“.

Antroji stovyklos diena

Antroji stovyklos diena pasižymėjo savo nekasdieniškumu ir išskirtinumu – eksperimentiniu menu. Meninė veikla ant stiklo paremta pačiu procesu, jausmų išraiška, priemonių atradimais ir išbandymais, leido vaikams įgyti Patirties su spalvų liejyba bei spalvų virsmu. Po pietų stovyklautojų laukė įspūdinga, Pagėgių pasienio rinktinės kinologų su tarnybiniais šunimis, parodomoji programa. Dalyviai turėjo galimybę išgirsti kinologų pasakojimus apie  geriausio žmogaus draugo – šuns tarnybą, pamatyti kokias komandas moka vykdyti šunys. Dienai užbaigti mokinomės gaminti linksmuosius lipdukus.

Pirmoji stovyklos diena “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“

2022 m. birželio 27 d. startavo vaikų ir jaunimo vasaros poilsio tęstinė stovykla „Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“. Stovyklos metu, įvairiose veiklose kartu kurs, dirbs ir veiks turintys specialiųjų poreikių ir jų neturintys vaikai. Stovyklos atidarymo dieną dalyviai nuotaikingai susipažino vienas su kitu, kūrė saugaus elgesio taisykles, žaidė, dalyvavo  edukaciniame užsiėmime „Muiliuko gamyba“.

Susitikimas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė “. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu.

Vakarų Lietuvos švietimo srities atstovų suvažiavimas ,,Daugiau Europos mokykloje“

Šių metų birželio 21 d. Palangoje vyko Vakarų Lietuvos švietimo srities atstovų suvažiavimas ,,Daugiau Europos mokykloje“, kuriame dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Suvažiavimo metu politologas, Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala skaitė pranešimą ,,ES pasirengimas atremti iššūkius: saugumas, ekonomika, energetika“. Giedrius Drukteinis, rašytojas, lektorius, konsultantas, laidų vedėjas kalbėjo tema ,,Šiuolaikinės Europos pedagogikos iššūkiai ir perspektyvos – naujausios edukologijos tendencijos nūdienos vaikų ugdymo procese, ir kas tiktų mums?. Scenos kalbos, iškalbos ir retorikos meistrė doc. Adrija Čepaitė skaitė pranešimą ,,Žodžio galia: kai žodžiai keičia gyvenimus“.

Susitikimo metu vyko komandinis darbas grupėse tema ,,Atimti ir pridėti. Kiek Europos mokykloje?“.

Dokumentų valdymas ir apskaita

Birželio 15 d. vyko  seminaras  ,,Dokumentų valdymas ir apskaita” rajono  raštinių vedėjams, sekretorėms, archyvų darbuotojams, atsakingiems už archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Seminaro lektorė suteikė žinių apie naujas galimybes efektyviau rengti, tvarkyti, apskaityti bei saugoti įvairių formų dokumentus (popierinius, elektroninius). Pasidalijo patirtimi kaip teisingai pasinaudoti dokumentų valdymo liberalizavimu ir duomenų išsaugojimu.

Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija  ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“

Šių metų birželio 14-15 d. Trakų rajone vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“, kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.

Konferencijos metu aptartas mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo programoje, vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu diskutuota institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą galintį užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę. Pristatyti atnaujinti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai bei Mokytojų karjeros modelis, jo sąsaja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla.

Konferencija ,,Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“

Birželio 10 d. Jonavoje vyko Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“, kurioje dalyvavo direktorės ir metodininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius linkėdama būti veikliais ir principingais.

Į renginį atvyko Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, negailėjusi gražių žodžių senjorams, pasidžiaugė jų aktyvumu ir padėkojo už neįkanojamos vertės kuriamą veiklą.

Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo nariai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Vilija Targamadzė, Eugenijus Sabutis, Tomas Tomilinas; Ministrės Pirmininkės patarėja Aistė Kairienė.  Apie Jonavos trečiojo amžiaus universiteto ir savivaldos santykį kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius.     

Konferencijos metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas pristatė pranešimą „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas“, Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą apie TAU veiklos unikalumą ir teisinį kontekstą, Kauno TAU rektorė, dr. prof. Nijolė Večkienė „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai“. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus metodininkė Dalia Vilkelienė pristatė Jonavos TAU istoriją bei veiklą praėjusiais mokslo metais.    

Tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Birželio 7 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas. Jo metu pristatyta aktuali informacija, dėl atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų. Taip pat aptarta tikybos mokytojų išvyka į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie vyks liepos 4 d.

„Afrikos atspindžiai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Afrikos atspindžiai“. Mokytoja Sonata Dargienė

Vaikų gynimo diena

Jau tradicija tapusi šventė, kuri atveria duris į vasaros laiką- Vaikų gynimo diena. Mes, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjome prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamo renginio vaikams (2022 m. birželio 6 d.). Savo veiklomis bandėme užmegzti dialogą per meną su vaikais. Tam pasirinkome jutiminę patirtį su spalvų liejyba. Menas nėra vien nepriekaištingai atlikti kūriniai, kartais tai procesas, jausmų išraiška, priemonių atradimas ir išbandymas, linksmas laiko praleidimas. Jis gali būti negražus ir gražus, raminantis ar kitaip emociškai veikiantis. Žinoma, kad empatija yra vienas iš didžiausių meno refleksijos šalutinių poveikių. Gebėjimas jausti, atjausti ir išjausti, leidžia susipažinti su savimi bei aplinkiniais, kurti savo lanksčias tapatybes. Tokio pobūdžio veikla yra skirta ne tik jaunajai kartai išsilaisvinti, bet ir visos mūsų visuomenės mokymosi poreikiams tenkinti.

Atnaujinimo kontekste Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimas pedagogų registre

Birželio 2 d. vyko nuotolinė konsultacija dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimo pedagogų registre. Nacionalinės švietimo agentūros specialistai informavo, kad Pedagogų registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-530 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ papildytas naujais bendraisiais duomenimis, susijusiais su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Kvalifikacijos tiekėjai, švietimo pagalbos tarnyba,  atliks naują funkciją Pedagogų registre, kuriame bus įrašyti kvalifikacijos tobulinimo programos duomenys kiekvienam joje dalyvavusiam pedagogui.

Vaikų gynimo diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas kviečia į edukacinę veiklą ,,Liejame spalvytes” 🙂