Paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugos:
– Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas 0,70 EUR;
– Kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo mokestis:
     0,35 EUR už 1 akademinę valandą, nepriklausomai nuo renginio trukmės Tarnybos patalpose;
     3,50 EUR Lt už 1 akademinę valandą, organizuojant užsienio kalbų kursus;
     0,20 EUR už 1 akademinę valandą, jei renginys vyksta kitur, ne Tarnybos patalpose.
Pedagoginės psichologinės paslaugos (asmenims iš kitų savivaldybių):
– logopedo konsultacija (1 akad. val.) – 8,00 EUR;
– specialiojo pedagogo konsultacija (1 akad. val.) – 8,00 EUR;
– psichologo konsultacija (1 akad. val.) – 16,00 EUR;
– socialinio pedagogo konsultacija (1 akad. val.) – 8,00 EUR;
– kompleksinis tyrimas (1 tyrimas) – 50,00 EUR.
Paslaugos, susijusios su Tarnybos materialinių resursų panaudojimu:
– Kopijavimo, spauzdinimo paslaugos:
     A4 formato lapas (nespalvotas) – 0,05 EUR (už 1 lapą);
     A4 formato lapas (spalvotas) – 0,15 EUR (už 1 lapą).   
     A3 formato lapas (nespalvotas) – 0,10 EUR (už 1 lapą);
     A3 formato lapas (spalvotas) – 0,25 EUR (už 1 lapą).
– Naudojimasis kompiuteriu ir internetu (1 darbo vieta) – 1,00 EUR už 1 val. 
– Organizacinės technikos nuoma:
     multimedija – 2,50 EUR už 1 val.;
     mobilusis ekranas – 1,50 EUR už 1 val.;
     nešiojamas kompiuteris – 6,00 EUR už 1 val.;
     vaizdo ir garso technika – 5,00 EUR už 1 val.
– Patalpų nuoma edukaciniams renginiams:
     salės nuoma be organizacinės technikos – 5,00 EUR už 1 val.;
     salės nuoma su organizacine technika – 10,00 EUR už 1 val.;
     kabineto nuoma be organizacinės technikos – 4,50 EUR už 1 val.;
     kabineto nuoma su organizacine technika – 8,50 EUR už 1 val.
Šilalės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams nustatomas registracijos metinis mokestis: 
     1 klausytojui 1 kartą mokslo metuose – 10,00 EUR.
Lektorių paslaugos (įskaitant mokesčius)*
     lektoriaus paslaugos 1 val. – nuo 50,00 iki 220,00 Eur.

INTERNETO SKAITYKLOS DARBO LAIKAS:

Pirmadienis

8.00-12.00 / 12.45-17.00

Antradienis

8.00-12.00 / 12.45-17.00

Trečiadienis

8.00-12.00 / 12.45-17.00

Ketvirtadienis

8.00-12.00 / 12.45-17.00

Penktadienis

8.00-12.00 / 12.45-15.45

Šeštadienis

Sekmadienis

*Priklausomai nuo lektoriaus kvalifikacinės kategorijos, mokslinio laipsnio, profesinės patirties ir atsižvelgiant į autorinio kūrinio vertinimo kriterijus: originalumą, aktualumą, unikalumą, naujumą, įgyvendinimo metodų ir būdų įvairumą, intelektinės veiklos rezultatą ir kita.