Profesijų savaitė  23

Kovo 30 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos  II-III g  klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos technologijų mokymo centro „PROFESIJŲ SAVAITĖ 23“ renginiuose. Gimnazistus pasitiko karjeros, dalykų ir praktinių mokymų specialistai, pedagogai.

Technologijų mokymo centras turi net penkis skyrius: menų, informacijos ir ryšių technologijų, paslaugų, inžinerijos ir tekstilės. Čia laukuviškai susipažino su vykdomomis programomis, mokymo sąlygomis, įranga ir praktinių mokymų dirbtuvėmis. Kai kurias veiklas išbandė praktiškai: gamino velykinius vainikus, projektavo namus, fotografavo savo draugus.

Išvykos tikslą gimnazijos  mokiniai pasiekė – nuvyko, pamatė, išgirdo ir ….. išbandė.

TAU klausytojų susitikimas Medardo Čoboto universitete

Kovo 29 d. Šilalės TAU grupių pirmininkai vyko į susitikimą su Medardo Čoboto universiteto klausytojais. Susitikimo metu Dr. Zita Žebrauskienė, Medardo Čoboto universiteto rektorė, Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė, supažindino su universiteto veikla, patalpomis, pristatė „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ projektą.

Susitikimas paskatino veikti ir patiems prisidėti kuriant geresnę savo gyvenimo kokybę, plačiau bendrauti. Nacionalinės TAU asociacijos prezidentė Z. Žebrauskienė davė užduotį ir kiekvienam Trečiojo amžiaus universiteto klausytojui: į aktyvią veiklą įtraukti dar bent porą savo bendraamžių, kad kuo mažiau solidaus amžiaus žmonių jaustųsi atskirtyje ir įsijungtų į senėjimui draugiškos aplinkos kūrimą.

Pasimatuok profesiją

Kovo 24 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 8–IV g klasių mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo veiklose Lietuvos uostamiestyje.

Pirmiausia apsilankė Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „KLASCO”. Susipažino su prekių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo procesu. Turėjo progą iš arti pamatyti šios kompanijos aukšto lygio technologijas. Įmonė siūlo apie 20 įvairių perspektyvių karjeros galimybių.

Kitas kelionės tikslas – Lietuvos jūreivystės aukštoji mokykla. Čia mokiniai įsitikino, kad mokslas šioje mokykloje – ne tik sausa teorija, bet ir labai įdomi praktika. Mechanikos ir inžinerijos studentams galima prisiliesti prie tikrų didelių laivų variklių bei prie šiuolaikiškai įrengtų laivo ir variklio simuliatorių. Būsimiems kapitonams ir jūreiviams įrengti navigaciniai laivų valdymo simuliatoriai, kuriuos galėjo išbandyti ir mokiniai.

Profesinis veiklinimas organizuotas projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 lėšomis. Šį projektą Tauragės regione koordinuoja Regioninių karjeros centrų veiklinimo koordinatorė Irma Jurkšienė.

Paskaita TAU klausytojams „Chirologija: delnų antspaudai“

Kovo 20-23 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Chirologija: delnų antspaudai“. Paskaitos metu lektorė klausytojams priminė chirologijos mokslo pagrindines sąvokas, apibrėžimus. Kiekvienas paskaitos dalyvis atliko praktinę dalį – nusiėmė savo delnų antspaudus.

Lektorė analizavo ir pateikė įžvalgas iš dalyvių delno antspaudų, atskleidė žmogaus vidinį ir išorinį pasaulį. Kadangi delnuose atsispindi detali ir patikima informacija apie žmogų, praktikuojantiems chiromantams delnai yra pagrindinė priemonė atskleisti ir suprasti žmogaus asmenybę: jo vidinį, išorinį pasaulius, savitumą ir individualumą, ryšį su jo paties likimu. Neįtikėtina, bet kiekvieno dalyvio delnų linijos absoliučiai unikalios.

Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai

Kovo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti Įvairius matematikos mokymo įrankius. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 14 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“.

KOVO 21-OJI PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena. Šios dienos tikslas – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenę.

Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu. Jos simbolizuoja kitoniškumą, kurį nulemia tik viena chromosoma. Taigi, nebijokime pabūti kitokiais! Palaikykime ir būkime vieningi!

Matematika kiekvienam mokiniui

Kovo 17 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Matematika kiekvienam mokiniui“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti universalaus dizaino mokymuisi (angl. UDL) koncepciją, pasitikėjimo savimi klausimyną, refleksiją ir savianalizę. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 23 d. vyks programos trečiasis modulis „Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai“.

Dailės terapijos procesas kaip nerimo mažinimo ir savęs pažinimo technika

Kovo 13 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Dailės terapijos procesas kaip nerimo mažinimo ir savęs pažinimo technika“. Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, kaip panaudoti dailės terapijos technikas, mažinant streso ir įtampos pasireiškimą kasdieniniame gyvenime bei darbe.

Paskaita TAU klausytojams „Kaulus laužo ne tik gyvenimas. Osteoporozė: kineziterapeuto patarimai“

Kovo 6-9 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kaulus laužo ne tik gyvenimas. Osteoporozė: kineziterapeuto patarimai“. Paskaitos metu lektorė pristatė osteoporozės poveikio priemones taikomas kineziterapeuto praktikoje. Aptarė pagyvenusių pacientų kineziterapinio ištyrimo, funkcinės būklės ir mobilumo įvertinimo pagrindinius principus. Pateikė kineziterapijos programos sudarymo principus asmenims, sergantiems osteoporoze.

Su Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Seminaras ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“

Kovo 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šia mokymų programa siekiama padėti mokytojams įsigilinti į esmines naujoves matematikos dalyko mokyme, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus teminius/pamokų planus, tobulinti trūkstamas kompetencijas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 17 d. vyks programos antrasis modulis „Matematika kiekvienam mokiniui“.

 

Studijų mugė „Studijų regata 2023“

2023 m. kovo 3 d. Laukuvos Norberto Vėliaus  gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo kasmetinėje studijų mugėje „Studijų regata 2023“, kuri vyko Klaipėdos Švyturio arenoje. Čia  turėjo puikią galimybę susitikti su Klaipėdos ir kitų Lietuvos aukštųjų bei profesinių mokyklų, mokymo centrų, visuomeninių organizacijų atstovais, studentais. Susipažino su ugdymo programomis, moksliniais tyrimais, karjeros galimybėmis, išbandė praktines veiklas. Klausėsi paskaitų apie popamokinę veiklą, savanorystės ir mobilumo programas, susipažino su jaunimo savanoriška tarnyba.

Kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Kovo 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Susirinkimo metu buvo pristatyti du pranešimai. Pirmojo pranešimo metu dalyviai buvo supažindinti su ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) procesais, numatomais bei atliekamais darbais (pranešėja Irena Linkytė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos anglų kalbos vyriausioji mokytoja).   Atrojo pranešimo metu buvo pasidalinta sėkmingos tarpdalykinės integracijos patirtimi istorijos, biologijos, chemijos ir vokiečių kalbos pamokose (pranešėja Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vokiečių k. mokytoja).

Aptartas metodinės veiklos planas ir jo įgyvendinimo galimybės.

Dailės olimpiada – „Eni beni diki daki– aš einu ieškoti“

Kovo 1 dieną Šilalės meno mokykloje vyko 29-oji dailės olimpiada (8-12 kl.) Šių metų olimpiados tema – ” Eni beni diki daki- aš einu ieškoti”. 

I vieta – Gedmina Liutkutė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, mokytoja Daiva Urniežienė. Sveikiname pirmosios vietos nugalėtoja ir linkime kūrybinės sėkmės!

Darbai eksponuojami Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.