Matematika kiekvienam mokiniui

Kovo 17 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Matematika kiekvienam mokiniui“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti universalaus dizaino mokymuisi (angl. UDL) koncepciją, pasitikėjimo savimi klausimyną, refleksiją ir savianalizę. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 23 d. vyks programos trečiasis modulis „Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai“.