Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų įtaka ugdymo proceso tobulinimui”

Birželio 30 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių aplinkų įtaka ugdymo proceso tobulinimui“. Dalyviai aplankė atviras, informacines ir sociokultūrines erdves Nidos krašte bei lankėsi Neringos meno mokyklos aplinkoje, kurioje apžiūrėjo meno darbų ekspoziciją. Domėjosi šios mokyklos edukacinėmis erdvėmis, pasisėmė idėjų naujoms veikloms.

Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias”

Birželio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias“. Dalyviai susipažino su Nidos krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, sužinojo, kaip galima tikslingai tobulinti ugdymo procesą, išnaudojant dalykinės integracijos galimybes. Šiuolaikinis ugdymas yra neatsiejamas nuo poreikio susieti mokymą su sveikos gyvensenos propagavimu. Dalyvavimas edukacinėje programoje praplėtė pedagogų akiratį, padėjo formuoti naujovišką požiūrį į šiuolaikinės mokyklos ugdymo turinio formavimą, kas, tikėtina, turės teigiamą poveikį mokinių ugdymui.

Edukacinė išvyka „Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių”

Birželio 22 d. specialieji pedagogai, logopedai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,, Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių“.

Dalyviai susipažino su specialiojo ugdymo sistema Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“. Stebėjo, kaip mokyti mokinius individualizuojant  ugdymą, taikant aktyvaus, patrauklaus, patirtinio mokymosi metodus ir  formas.

Pleneras „ Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere”

Sakoma, kad žmogus gimsta tą akimirką, kai tai, kas tebuvo tik virtualiai regima motinos kūno gelmėje, tuo pat metu pasidaro regima ir mums ir sau. Tapytojo regėjimas – tai nuolatinis gimimas. Menininkas, dailininkas stebėdamas ir analizuodamas aplinką, gamtą, peizažą, savo regėjimu pamato tuos dalykus, kurių paprastas žmogus tiesiog nepastebi, gal jam neatrodo reikšmingi ir patraukiantys dėmesį. Genialu tai, kad meno žmogus, teptuko ir spalvų mostais atskleidžia tai, ką regi jo akys, ką suvokia jo pasąmonė. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė ėmėsi iniciatyvos suburti dailės mokytojus bendrai veiklai, bendram plenerui „ Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“, kuris vyko birželio 22 d. prie Šiauduvos kaimo bendruomenės namų. Jo metu buvo tapoma ant senų, jau savo istoriją turinčių durų. Kūrybos metu rajono dailės mokytojai, savo individualiu pasaulio suvokim, ne tik pakeitė atsitiktines, chaotiškas tikrovės formas, bet ir suteikė joms vidinį turinį, dvasinį pradą ant plokštumos, kuri, rodos, neatrodo reikšminga ir reikalinga. Tuo pačiu metu prie mūsų prisijungė Šiauduvos kaimo bendruomenės mažųjų dailininkų grupė, kurie turėjo galimybę nustebinti savo kūrybiniais sumanymais. Durys atgimė tam, kad kurtų naują emociją žiūrovui. Esame labai dėkingi dalyvavusiems dailės atstovams ir visiems kitiems, padėjusiems įgyvendinti tai, kas kuria grožį: Jolanta Baubkuvienė, Diana Rupšienė, Daiva Urniežienė, Valentina Kinderienė, Ilona Venckienė Gulbinaitė, Indrė Lukoševičienė, Šiauduvos Kaimo Bendruomenė.

Seminaras „Kodėl matematikos, istorijos, biologijos ar bet kurios kitos disciplinos mokytojui reikalingi reklamos specialisto įgūdžiai? Kokią naudą pedagogui jie gali atnešti?“

Birželio 21 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“, (trečiasis programos modulis) „Kodėl matematikos, istorijos, biologijos ar bet kurios kitos disciplinos mokytojui reikalingi reklamos specialisto įgūdžiai? Kokią naudą pedagogui jie gali atnešti?“. Seminaro metu lektorės aptarė vaizdo medžiagos dizaino ir video redagavimo programas bei jų panaudojimo pedagoginėje veikloje galimybes.

Edukacinė išvyka „Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme”

Birželio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme” , kuri vyko Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, analizuotos problemos, susijusios su švietimo kokybės stiprinimu.

Ieškota būdų ir metodų, kaip  integruoti kultūrinį ir istorinį paveldą į ugdymo procesą. Aptartos  jau vykstančios veiklos.  Išmėgintos galimybės ugdymą organizuoti įvairiose erdvėse: sinagogoje, muziejuose,  kitose atvirose erdvėse.

Dėkojame Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro kolektyvui už efektyvų ir informatyvų renginį.

Seminaras Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigose: galimybės ir iššūkiai

Birželio 17 d. vyko programos (40 akad. val.) „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“ pirmasis modulis „Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigose: galimybės ir iššūkiai“. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai svečiavosi Palangoje ir dalyvavo psichologės Astos Blandės seminare. Seminaro metu buvo kalbama, kad ypač vertingas emocinio intelekto ugdymas yra ugdymo įstaigos aplinkoje, kur susitinka pakankamai didelis kiekis skirtingo amžiaus žmonių su skirtingais lūkesčiais bei didesne ar mažesne mokymosi motyvacija bei noru kurti sėkmingus tarpusavio santykius. Daugelis mokyklų skatina mokytojus savo pamokose, klasės valandėlėje, susirinkimų metu stiprinti mokinių emocinio intelekto sritis, bet dažnai patys pedagogai šioje srityje stokoja žinių bei asmeninių įgūdžių. Seminaro metu, pedagogai įgijo žinių bei praktinių užsiėmimų ir savarankiškų užduočių pagalba sustiprino asmeninius įgūdžius emocinio intelekto ugdymo srityje, dalinosi savo patirtimi.

Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere

Dailės mokytojas, atsižvelgdamas į vaikų interesus ir jų gyvenimo kontekstą, turi siekti, kad meninė kūrybinė veikla taptų kiekvienam prasminga ir vertinga. Ji sietina su grožio pastebėjimu ir pajutimu, su menine kūryba kaip raiškos priemone, su laisve ir gebėjimu kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą, kuris patiriamas tik pačiam prisilietus prie kūrybinio proceso, kuriant ir sukuriant džiaugsmą, matomą akimis ir jaučiamą širdimi. Todėl, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, ėmėsi iniciatyvos suburti dailės mokytojus bendram, meniniam tikslui – tapyba ant senoviškų, savo istoriją jau turinčių durų. Šią idėją įgyvendinsime birželio 22 d.

Kokios kultūros ir etiketo taisyklės galioja skaitmeninėje erdvėje?

Birželio 11 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“, „Kokios kultūros ir etiketo taisyklės galioja skaitmeninėje erdvėje?“ (antrasis programos modulis). Seminaro metu buvo pasakojama, kaip nuolat kintančioje darbo aplinkoje atsiranda poreikis ir būtinybė gebėti naudotis vis įvairesniais skaitmeniniais įrankiais, tačiau dažnam iš mūsų pritrūksta žinių ir pasitikėjimo savimi taikant išmanius IT įrankius darbo ir mokymo erdvėje. Lektorės: Aurelija Betingienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė ir Daiva Franckevičienė, UAB Larinta Rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovė, laisvai samdoma žurnalistė, skaitmeninės reklamos specialistė.

Pristatytas pedagoginių psichologinių pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimas

Birželio 9 d. vyko nuotolinis pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimo pristatymas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu atliktas pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimas, kurio metu išanalizuotas švietimo pagalbą teikiančių įstaigų teritorinis pasiskirstymas, jų struktūra, funkcijos, atlikta švietimo pagalbos prieinamumo, efektyvumo bei finansinė analizė, pagalbos poreikio prognozė, parengtos rekomendacijos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio tobulinimui.

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Birželio 9 d. vyko Šilalės r. dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo diskutuojamas atnaujintas meninio ugdymo pokyčių projektas. Kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininke ir pavaduotoja aptarė dailės mokytojų plenero „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ įgyvendinimą.

Diskgolfo technikos ypatumai kūno kultūros pamokose

Birželio 3 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos stadione vyko programos (40 akad. val.) „Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose“ pirmas  modulis „Diskgolfo technikos ypatumai kūno kultūros pamokose“.

Užsiėmimo metu lektoriai dalinosi diskgolfo technikos atlikimo įgūdžiais parsivežtais iš Suomijos. Žaisdamas diskgolfą žmogus pamažu išmoksta valdyti savo emocijas.

Tai ne komandinis, o individualus sportas, kuriame emocijos kunkuliuoja, o išsilieti nelabai yra kur. Su laiku išmoksti nusiraminti, nes supranti, kad emocijos dažniausiai nepadeda pasiekti geresnių rezultatų.

Tai galimybė vaikams atrasti save, leisti laisvalaikį, aktyviai užsiimti fizine veikla,  siekti sporto aukštumų. Šis sportas tinka bet kokio amžiaus ir fizinio pasirengimo vaikams.

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Mes, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas, prisidėjome prie Šilalės kultūros centro iniciatyvos, paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kuri vyko 2021m. birželio 1d. Vaikai turėjo galimybę tiesiog pabūti vaikais, susitelkti kūrybiškai, kryptingai veiklai su bendraamžiais. Laisvės pojūčių ir kūrybiškumo vedami vaikai pasinėrė į spalvotų „Burbulų fiestą“ popieriaus lape bei sėkmingų atradimų, pojūčių paiešką „Balionų pėdutėse“. Naujų formų ir spalvų paieškos bei netikėti atradimai skatino jų smalsumą ir domėjimąsi visa „Burbulų“ tematikos kūrybine aplinka.