Edukacinė išvyka „Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių”

Birželio 22 d. specialieji pedagogai, logopedai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,, Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių“.

Dalyviai susipažino su specialiojo ugdymo sistema Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“. Stebėjo, kaip mokyti mokinius individualizuojant  ugdymą, taikant aktyvaus, patrauklaus, patirtinio mokymosi metodus ir  formas.