Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias”

Birželio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias“. Dalyviai susipažino su Nidos krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, sužinojo, kaip galima tikslingai tobulinti ugdymo procesą, išnaudojant dalykinės integracijos galimybes. Šiuolaikinis ugdymas yra neatsiejamas nuo poreikio susieti mokymą su sveikos gyvensenos propagavimu. Dalyvavimas edukacinėje programoje praplėtė pedagogų akiratį, padėjo formuoti naujovišką požiūrį į šiuolaikinės mokyklos ugdymo turinio formavimą, kas, tikėtina, turės teigiamą poveikį mokinių ugdymui.