Seminaras ,,Kaip pamoką padaryti įsimintiną?“

Lapkričio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Kaip pamoką padaryti įsimintiną?“. Seminaro metu supažindinta su šešiais mokymosi motyvacijos aspektais, išbandytos įvairios mnemonistinės technikos. Pateiktos rekomendacijas mokytojams, kas pamoką daro efektyvią.

,,Lyderių laikas 3“ vakarų Lietuvos švietimo srities specialistų forumas

Lapkričio 28 d. Palangoje „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko penkiolikos Vakarų Lietuvos savivaldybių regioninis forumas „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“. Forumo tikslas – apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Vakarų Lietuvos savivaldybėse įgyvendinant pokyčio projektus, mokantis neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, rengiant Švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigiamuosius darbus ar dalyvaujant kitose projekto veiklose. Šio renginio metu aptartas projekto rezultatų tvarumas, modeliuotos ateities perspektyvos, akcentuoti ir stiprinti „Lyderių laiko“ dalyvių ir jų bendruomenių ryšiai bei bendradarbiavimas.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Lapkričio 27 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. Tikslas – ugdyti brandžią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) vertybes. Antrojo etapo 5-8 klasės grupės laimėtoja Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinė Emilija Ašmontaitė, mokinę parengė mokytoja Ilona Raudonienė. 9-12 klasių grupėje laimėtojai: Gabija Šerpetauskytė (Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija), mokytoja Ilona Raudonienė; Eva Upertaitė ir Neda Upertaitė (Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija), mokines paruošė mokytoja Dalia Krasauskienė. Linkime nugalėtojams sėkmės kitame etape!

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų edukacinė išvyka „Pažintis su Lietuvos valdovų rūmais“

Lapkričio 19, 20, 21, 26 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės, Šiauduvos, Pajūrio, Kvėdarnos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Pažintis su Valdovų rūmais“. Ekskursija prasidėjo Valdovų rūmų muziejuje. Klausytojai susipažino su rūmų istorine ir architektūrine raida, gausiais archeologiniai radiniais, ikonografine medžiaga. Dalyviai pamatė atkurtus  istorinės vėlyvosios gotikos, renesanso ir baroko  reprezentacinius interjerus bei specialiąją lobyno salę. Apžiūrėję muziejų, ekskursiją tęsė lankydami Vilniaus Katedros požemius. Supažindino su nematoma pastato dalimi – šventove, stovinčia vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istorija, pastato kaita, čia palaidotais Lietuvos valstybei ir bažnyčiai nusipelniusiais asmenis. Supažino su kriptose ir koridoriuose įrengta ekspozicija, laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais, atvertu Karališkuoju mauzoliejumi.

Projektas „Lyderių laikas 3“. Šilalės rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje.

Stažuotės trukmė: 2019 m. lapkričio 17-23 dienomis

Stažuotės vieta: Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Punsko licėjus; Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus; Londynska pagrindinė mokykla Čekijoje, Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinė mokykla, Prahos Postupicka gimnazija.


Stažuotės dalyviai: Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė; Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė; Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė; Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas; Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė; Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė; Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius.

Stažuotės patirtys:

Mokytojai:

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas, lietuvybės puoselėjimas popamokinėje ir mokyklos bendruomenės kultūrinėje.

Netradiciniai pamokų vedimo modeliai, aktyvieji mokymosi metodai, projektinė mokinių veikla.

Integruotas bendrųjų kompetencijų ugdymas (iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informacinio raštingumo) visų pamokų metu.

Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas.

Tikslingas ir minimalus namų darbų skyrimas.

Dėmesys kiekvieno vaiko ūgčiai ir jo gerovei.

Kolegialus grįžtamasis ryšys (kolega kolegai).

Vadovai:

Integruotas mokymas: matematika – fizika, istorija – geografija ir kt.

Patyriminio mokymosi taikymas.

Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, socialinis emocinis ugdymas.

Virtualūs pamokų tvarkaraščiai.

Mokyklos TV kanalas, kuriame demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, interviu.

Poilsio erdvės mokytojams.

Mažinti įtampą, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.

Savivaldybei:

Mokinių elgesio vertinimas balais.

Skiriamas dėmesys mokytojų skatinimui (įvairių lengvatų suteikimas).

Mokytojų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.

Projektinių veiklų ugdymo įstaigoms finansavimas (skelbiami įvairūs projektai, kuriuos finansuoja savivaldybė).                                               

Rekomendacija Lietuvos švietimo darbuotojams, kokioje savivaldybėje/mokykloje kokia tema būtų itin tikslinga semtis patirties

Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus patirtis karjeros projektavimo srityje (paramedikų ugdymas).  Londynska ir  Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinėse mokyklose Čekijoje socialinis emocinis ugdymas.

Pažintinė ekskursija po Šilalės miestą (suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys)

Lapkričio 22 d. vyko pažintinė ekskursija po Šilalės miestą, kuria paminėta Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Renginio metu dalyviai supažindino su gimtojo miesto istorija, kultūros ir gamtos objektais, lankytinomis vietomis. Dalyviai prisiminė ir naujai susipažino su Šilalės miestu. Dėkojame renginio partneriams: Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui, Šilalės suaugusiųjų mokyklai.

„Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“ kursai

Lapkričio 8, 15, 22 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre vyko kursai „Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“, skirti Šilalės muzikos, choreografijos pedagogams, kultūros darbuotojams, folkloro ansamblių vadovams, tautodailininkams, etninės kultūros puoselėtojams, mokytojams, dirbantiems NVŠ bei NF mokinių švietime. Kursų dalyviai supažino su choreografinio folkloro bei liaudies muzikavimo sklaida. Suteikta žinių dirbsiantiems su vaikais ir jaunimu pedagogams, folkloro ansamblių vadovams, kurie praturtins jaunimo laisvalaikį, mokyklinių renginių programas liaudies muzika, šokiais, suprantamais, emocingais, lavinančiais motoriką, orientaciją, dėmesį, pastabumą, vikrumą, ištvermę, fantaziją, komunikavimo įgūdžius, vystančius ritmo pojūtį, muzikalumą, formuojančius dorovines nuostatas, estetinį suvokimą. Supažindinta su vakaruškų, gegužinių tradicija, mokyta organizuoti vakaronę mokyklinių bei kultūros bendruomenės švenčių metu, įtraukiant į šventės scenarijų kuo daugiau su papročiais, dainomis, instrumentine muzika bei šokiais susijusių dalykų.

Kursai dalinai finansuojami iš Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos priemonės ,,Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa“ lėšų.

Patriotinės – kariškos dainos festivalis ,,Marš, marš, kareivėliai“

Lapkričio 20 d. Kvėdarnos  Kazimiero  Jauniaus gimnazijoje vyko patriotinės – kariškos  dainos  festivalis „Marš, marš, kareivėliai“, muzikos ir  istorijos  integruota  pamoka, skirta Šaulių  sąjungos įkūrimo 100-čiui ir  Lietuvos  Kariuomenės dienai  paminėti. Renginio metu prisiminta tremties istorija ir dainos.

Edukacinė išvyka ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintis su Kėdainių šviesiąja gimnazija“

Lapkričio 19 d. Šilalės rajono istorijos mokytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintis su Kėdainių šviesiąja gimnazija“. Dalyviai susipažino su edukacinėmis erdvėmis Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Pagilino žinias apie Kėdainių miesto istoriją ir pastatų architektūrą bei aplankė Lietuvos nepriklausomybės kovų įamžinimo vietas