Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptartas veiklos planas 2022-2023 m.m. Būrelio pirmininkė, Dalia Kubaitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „Plynoji Aukštapelkė“.

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptartas veiklos planas 2022-2023 m.m., apsvarstyti mokinių Etnokultūros ir Muzikos olimpiadų nuostatai. Muzikos mokytojai pasidalino praėjusių metų vykusių olimpiadų patirtimi, išsamiai aptarė užduotis.

Mokytojo bei Dailininko profesijų sklaida

Rugsėjo 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Šilalės lopšelis darželis „Žiogelis“ grupės vaikai. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė supažindino su tarnyboje eksponuojamomis parodomis,  darbų autorių bei mokytojo profesijomis.

Kiekvieno vaiko galvoje gimsta noras kažkuo būti, o mes, suaugusieji, esame tie, kurie savo pavyzdžiais padedame norą paversti  siekiamybe. Svajonės savyje koduoja motyvaciją karjeroje padaryti pasaulį geresnį, teisingesnį, apginti silpnuosius ar išgarsėti.

Švietimo pagalbos tarnyba prisidėjo prie mokytojo bei dailininko profesijų sklaidos, sudarė sąlygas dalyvauti edukacinėje ir meninėje veikloje.

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 27 d. vyko Šilalės rajono Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas. Aptartas 2022-2023 m. m. metinis veiklos planas. Buvo siūlyta kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą.

Seminaras „Streso kilmė, valdymas. Nerimo įveikų mažinimo strategijos”

Rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams vyko seminaras „Streso kilmė, valdymas. Nerimo įveikų mažinimo strategijos ”. Seminaro tikslas buvo pristatyti emocinės sveikatos svarbą, supažindinti su streso sąvoka ir kilme, poveikiu. Suteikti praktinių įgūdžių pristatant atsipalaidavimo technikas. Lektorė Dovilė Navikienė, kvalifikuota medicinos psichologė

Seminaras „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“

Rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko seminaras „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“. Buvo kalbama apie tai, kaip ugdyti gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmę, veiksmingai reaguoti ir susieti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį su pagalba. Lektorė Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos aktualijos ugdymo įstaigos kontekste“

Rugsėjo 26 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko mokymai ,,Psichikos sveikatos aktualijos ugdymo įstaigos kontekste“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“.

Susitikimo metu buvo identifikuojamos aktualios mokyklai problemos psichikos sveikatos srityje bei analizuojama pirmoji problema, išryškinti galimi problemos sprendimo variantai.

Nacionalinės Trečiojo amžiaus universiteto visuotinis narių susirinkimas

Rugsėjo 16 d. Vilniuje, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (TAU) naujose patalpose, vyko visuotinis Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Sveikinimo žodį tarė Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos (NTAUA) prezidentė dr. Zita Žebrauskienė, NTAUA vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius ir LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė.

Dalyviams pranešimą skaitė Audronė Nugaraitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, komunikacijos ekspertė. Profesorė pristatė pagrindines mokymų temas: teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; TAU komunikacijos strategijos parengimo ypatumai; NTAUA komunikacijos strategijos parengimo planas. Vyko komandinis darbas, kurio metu dalyviai pagal SSGG (Stiprybės – Silpnybės – Galimybės – Grėsmės) metodą pateikė įžvalgas.

Diskusijose NTAUA vykdantysis direktorius G. Dalinkevičius pareiškė, jog būtina pasiekti, kad žmogus, atėjęs į TAU, pajustų patekęs į universitetinę aplinką – kitaip mokymosi procesas neįmanomas. Reikalingas valstybės įstatymas, kuris apibrėžtų Trečiojo amžiaus universitetų veiklą.