Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 27 d. vyko Šilalės rajono Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas. Aptartas 2022-2023 m. m. metinis veiklos planas. Buvo siūlyta kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą.