Švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai”

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai”, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Forume gerąja patirtimi dalinosi švietimo bendruomenėje gerai žinomi švietimo konsultantai Julija Ladygienė ir Vaidas Arvasevičius. Pozityvios disciplinos kultūrą nagrinėjo Simona Boguckienė. Aktorius, režisierius ir asocijuotas GoodPeople.lt konsultantas Sakalas Uždavinys apžvelgė, kaip subjektyvumu nesugriauti kūrybiškumo, o SMK direktorė Viktorija Palubinskienė ir SMK Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė kalbėjo apie patyriminio mokymo(si) prasmę. Forumo metu taip pat buvo keliamas klausimas, kas yra naujoji ugdymo(si) ekologija.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 23 d. vyko penktoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota pažinimo kompetencija, kurios metu supažindinta su mokinio kryptingais pasirinkimais, pažinimo metodų taikymu, kritiniu mąstymu analizuojant ir sprendžiant problemas.

,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Vasario 17 d. vyko nuotolinis seminaras „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje”, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikti pagrindiniai pedagoginio meistriškumo principai: pasirinkimo laisvė, atvirumo, veiklumo, grįžtamojo ryšio esmės atskleidimas per praktinę veiklą. Pateikti pavyzdžiai ir patarimai, kaip juos įgyvendinti pamokoje.

Seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“

Vasario 22 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“, kuriame dalyvavo rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Dalyviai susipažino su bendrųjų programų dokumentais ir standartizuotais reikalavimais valstybinių brandos egzaminų vertinimo dokumentais, pasidalinta gerąją patirtimi.

Nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”

Vasario 18-20 dienomis vyko nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Norvegijos, JAE, Šeicarijos ir kt. šalių gvildeno įtraukiojo ugdymo klausimus, išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Vyko apskritojo stalo diskusija ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“, kurios metu išryškėjo nuotolinio ugdymo privalumui ir trūkumai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, perskaitė pranešimą „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Psichologės aptarė vykstančius aktualius mokymus ir pasidalijo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei kaip jos gali padėti suteikiant reikiamą pagalbą mokiniams.

,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“

Vasario 15 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?” pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikta žinių apie mokymąsi gerinančio grįžtamojo ryšio modelius, problemas, pagrįstas praktikos pavyzdžiais. Supažindinama su  IQES online metodika „Grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“, kaip interpretuoti anketų duomenis, organizuoti refleksiją.