Švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai”

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai”, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Forume gerąja patirtimi dalinosi švietimo bendruomenėje gerai žinomi švietimo konsultantai Julija Ladygienė ir Vaidas Arvasevičius. Pozityvios disciplinos kultūrą nagrinėjo Simona Boguckienė. Aktorius, režisierius ir asocijuotas GoodPeople.lt konsultantas Sakalas Uždavinys apžvelgė, kaip subjektyvumu nesugriauti kūrybiškumo, o SMK direktorė Viktorija Palubinskienė ir SMK Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė kalbėjo apie patyriminio mokymo(si) prasmę. Forumo metu taip pat buvo keliamas klausimas, kas yra naujoji ugdymo(si) ekologija.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 23 d. vyko penktoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota pažinimo kompetencija, kurios metu supažindinta su mokinio kryptingais pasirinkimais, pažinimo metodų taikymu, kritiniu mąstymu analizuojant ir sprendžiant problemas.

,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Vasario 17 d. vyko nuotolinis seminaras „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje”, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikti pagrindiniai pedagoginio meistriškumo principai: pasirinkimo laisvė, atvirumo, veiklumo, grįžtamojo ryšio esmės atskleidimas per praktinę veiklą. Pateikti pavyzdžiai ir patarimai, kaip juos įgyvendinti pamokoje.

Seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“

Vasario 22 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“, kuriame dalyvavo rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Dalyviai susipažino su bendrųjų programų dokumentais ir standartizuotais reikalavimais valstybinių brandos egzaminų vertinimo dokumentais, pasidalinta gerąją patirtimi.

Nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”

Vasario 18-20 dienomis vyko nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Norvegijos, JAE, Šeicarijos ir kt. šalių gvildeno įtraukiojo ugdymo klausimus, išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Vyko apskritojo stalo diskusija ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“, kurios metu išryškėjo nuotolinio ugdymo privalumui ir trūkumai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, perskaitė pranešimą „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Psichologės aptarė vykstančius aktualius mokymus ir pasidalijo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei kaip jos gali padėti suteikiant reikiamą pagalbą mokiniams.

,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“

Vasario 15 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?” pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikta žinių apie mokymąsi gerinančio grįžtamojo ryšio modelius, problemas, pagrįstas praktikos pavyzdžiais. Supažindinama su  IQES online metodika „Grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“, kaip interpretuoti anketų duomenis, organizuoti refleksiją.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

„Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!”

Vasario 9 d.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) kartu su socialiniais partneriais – Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija bei šios idėjos pradininkais Asociacija „Mentor Lietuva“ organizavo nuotolinį renginį „Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!“. Renginys skirtas paminėti savaitei apie vaikystę, kurią temdo tėvų alkoholio vartojimas, bei atkreipti dėmesį į problemas su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantys vaikai, skatinti jiems padėti,  ieškoti bei sulaukti pagalbos. Plačiau…

„Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

Vasario 12 d. vyko nuotolinė viešoji konsultacija akredituotoms pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms „Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Viešosios konsultacijos metu dvi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei pristatė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas“. Konsultacijos tikslas – skatinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijas atlikti įsivertinimą. 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Vasario 11 d. vyko nuotolinis specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu aptarti nuotolinio mokymo sunkumai, pasidalinta informacija, kokiomis kompiuterinėmis priemonėmis, žaidimais, internetiniais puslapiais naudotis organizuojant nuotolinį vaikų mokymą.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2021 m. vasario 11 d. vyko Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Lina Ivanauskaitė – Bertašienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė, skaitė pranešimą tema ,,Emocinis ir socialinis ugdymas mokykloje”. Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė, pristatė piešinių konkurso – atviruko „Geriausios dovanos – tai tikri draugai“ nuostatus.

,,Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas“

Vasario 10 d. vyko nuotolinis seminaras „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas”, kuriame dalyvavo Šilalės rajono ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojai. Seminaro metu pateikta analizė mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje. Analizuoti praktiniai pavyzdžiai mokinių fizinio pajėgumo testavimui, nagrinėtos lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 9 d. vyko ketvirtoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota kūrybiškumo kompetencija, kuri ugdo gebėjimą tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus mokymo(si) procese.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 8 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptartas metodinės veiklos planas 2020-2021 m. m., anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) organizavimas. Nutarta vasario 18 d. 10.00 val. organizuoti apskritojo stalo diskusiją ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“.

Diskusija „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“

Vasario 8 d. vyko nuotolinė diskusija „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės organizuojamoje diskusijoje pranešimus apie skaitmeninę medžiagą, kuria mokytojai galėtų veiksmingai pasinaudoti skaitė Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariai, politikai bei atsakingi Prezidentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jai pavaldžių institucijų vadovai.

Susitikimo metu pateikti siūlymai, kokia turėtų būti skaitmeninė medžiaga, kad mokytojai ir mokiniai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti.