Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Vyko apskritojo stalo diskusija ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“, kurios metu išryškėjo nuotolinio ugdymo privalumui ir trūkumai.