Nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”

Vasario 18-20 dienomis vyko nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda”, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Norvegijos, JAE, Šeicarijos ir kt. šalių gvildeno įtraukiojo ugdymo klausimus, išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema.