Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Vasario 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartas ekskursijos į Rygą. Diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre balandžio 22 d. 11.00 val.

26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.) II etapas

2020 m. vasario 28 d. įvyko 26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.). Olimpiados rezultatai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 27 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu pedagogai aptarė organizuojamos 5-8 klasių matematikos olimpiados rengimo užduotis.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptartos bendradarbiavimo su Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centru galimybės bei pasidalinta gerąja patirtimi.

Paskaita TAU klausytojams ,,Japoniška arbatos gėrimo ceremonija“

Vasario 21 d. Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Japoniška arbatos gėrimo ceremonija“, kurioje susipažino su Japonijos kultūra, istorija per japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos demonstravimą.

Paskaita TAU klausytojams ,,Sėkmingo gyvenimo formulė“

Vasario 20 d. Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Sėkmingo gyvenimo formulė“. Klausytojams suteikta žinių apie veido bruožų psichologijos įtaką sėkmingai komunikacijai ir žmonių pažinimui. Pateikta teorinių žinių pavyzdžių pritaikymo praktikoje.

Paskaita TAU klausytojams „Kad kartų skirtumai netemdytų bendravimo džiaugsmo. Z anūkai – kaip bendrauti?“

Vasario 19 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kad kartų skirtumai netemdytų bendravimo džiaugsmo. Z anūkai – kaip bendrauti“. Paskaitos metu klausytojams suteikta konkrečių patarimų, žaidimų senelių ir anūkų ryšiui stiprinti, pateikta žinių kaip inicijuoti pokalbį, diskusiją.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Vasario 19 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ I dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Paskaita TAU klausytojams „Mūsų krašto žolynai kasdieniam stalui ir ligų profilaktikai“

Vasario 18 d. Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Mūsų krašto žolynai kasdieniam stalui ir ligų profilaktikai“. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių apie mūsų aplinkoje savaime augančius ir auginamus augalus, jų panaudojimo galimybes estetiniam arbatų kūrimui.

Paskaita TAU klausytojams „Maisto produktai sveikatos, energijos ir jaunystės išsaugojimui“

Vasario 17 d. Kaltinėnų ir Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Maisto produktai sveikatos, energijos ir jaunystės išsaugojimui“. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta teorinių ir praktinių įžvalgų bei patarimų, kaip išsirinkti  tinkamiausius produktus ir juos derinti.

Seminaras „Vaikų ir paauglių elgesio problemos: kaip atpažinti ir padėti?”

Vasario 17 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai ir specialistai dalyvavo seminare ,,Vaikų ir paauglių elgesio problemos: kaip atpažinti ir padėti?“. Dalyviams suteikta žinių ir įgūdžių, reikalingų veiksmingam  probleminio vaikų ir paauglių elgesio priežasčių atpažinimui, saugumo užtikrinimui ir pagalbos teikimui.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Vasario 12 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antroji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Paskaita TAU klausytojams „Kodėl japonai nesensta“

Vasario 5 ir 7 d. Šilalės, Šiauduvos ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kodėl japonai nesensta“. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta teorinių žinių apie sveiką gyvenseną ir gyvenimo kokybę vyresniame amžiuje. Pasidalinta japonų kultūros ilgaamžiškumo ir sveiko senėjimo patirtimi.

Paskaita TAU klausytojams „Kaip prisijaukini miegą be vaistų“

Vasario 6 d. Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kaip prisijaukini miegą be vaistų“. Užsiėmimo metu klausytojai pagilino žinias apie miegą ir išmoko koreguoti miego kokybę be vaistų, pasirenkant tinkamiausią miego kokybės korekcijos metodą.

Seminaras ,,Smurto prevencija ir intervencija“

Vasario 4 d. Šilalės rajono socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir psichologai dalyvavo seminare ,,Smurto prevencija ir intervencija“. Dalyviai susipažino su metodais, kaip vykdyti smurto prevenciją, kaip reaguoti į smurtą, kuris nukreiptas į save ar kitą žmogų.

Paskaita TAU klausytojams „Kaip skaityti kraujo tyrimus?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, vasario 4 d. organizavo paskaitą „Kaip skaityti kraujo tyrimus?“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip reikia tinkamai pasiruošti kraujo tyrimams, kokius tyrimus verta darytis. Dalyviai išmoko skaityti kraujo tyrimų rezultatus ir kokių veiksmų imtis, esant tyrimų nuokrypiams.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

2020 m. vasario 4 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, numatytos metodinio būrelio veiklos gairės, išrinkta nauja pirmininkė Regina Rimkutė, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkės pavaduotoja tapo Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Metodinio būrelio sekretore išrinkta Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danė Šiaudvytienė. Kitas metodinio būrelio narių susitikimas planuojamas vasario 27 d.