Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Vasario 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartas ekskursijos į Rygą. Diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre balandžio 22 d. 11.00 val.

26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.) II etapas

2020 m. vasario 28 d. įvyko 26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.). Olimpiados rezultatai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 27 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu pedagogai aptarė organizuojamos 5-8 klasių matematikos olimpiados rengimo užduotis.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptartos bendradarbiavimo su Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centru galimybės bei pasidalinta gerąja patirtimi.

Paskaita TAU klausytojams ,,Japoniška arbatos gėrimo ceremonija“

Vasario 21 d. Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Japoniška arbatos gėrimo ceremonija“, kurioje susipažino su Japonijos kultūra, istorija per japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos demonstravimą.

Paskaita TAU klausytojams ,,Sėkmingo gyvenimo formulė“

Vasario 20 d. Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Sėkmingo gyvenimo formulė“. Klausytojams suteikta žinių apie veido bruožų psichologijos įtaką sėkmingai komunikacijai ir žmonių pažinimui. Pateikta teorinių žinių pavyzdžių pritaikymo praktikoje.

Paskaita TAU klausytojams „Kad kartų skirtumai netemdytų bendravimo džiaugsmo. Z anūkai – kaip bendrauti?“

Vasario 19 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kad kartų skirtumai netemdytų bendravimo džiaugsmo. Z anūkai – kaip bendrauti“. Paskaitos metu klausytojams suteikta konkrečių patarimų, žaidimų senelių ir anūkų ryšiui stiprinti, pateikta žinių kaip inicijuoti pokalbį, diskusiją.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Vasario 19 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ I dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.