Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 27 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.