Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo

Rugsėjo 29 d. vyko Šilalės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo. Negausus narių dalyvavimas paskatino paanalizuoti priežastis, kurios lemia šio būrelio neaktyvumą, todėl buvo nuspręsta, jog sekantis susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Metodinio būrelio pirmininkė skatino įgyvendinti ilgalaikės programos (,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai“) ketvirtąjį modulį „Atvira integruota pamoka“.

Pleneras Pagėgiuose „Rudenėjančios gamtos etiudai“

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ tokiais Vydūno žodžiais rugsėjo 25 d. buvo atidarytas seminaras-pleneras „Rudenėjančios gamtos etiudai“ Pagėgiuose, kurį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Dalyviai atvyko iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonų. Susitikimo metu buvo supažindinama su kraštotyrine edukacija „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ bei Vydūno kūryba filosofine tema- dvasingumo ir materialumo susidūrimas žmonijoje.

Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas

Rugsėjo 21 d. įvyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“, skirti socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, NO nariams, VS specialistams, priklausomybių konsultantams ir kitų sričių specialistams. Mokymus vedė lektorė ir moderatorė – Europos sertifikuota psichologė Valija Šap.

Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje

Rugsėjo 17 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko lektorės – psichologės Dalės Daivos Gasparavičiūtės paskaita „Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje“. Seminaro tikslas – atskleisti pasakų terapijos technikų įvairovę ir pristatyti jų praktinį pritaikomumą, kaip psichologinės korekcijos metodą, darbui su klientais. Seminaras buvo skirtas įvairių sričių specialistams: švietimo įstaigų, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, NVO ir kt. suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su klientais.

Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

Rugsėjo 14 d. vyko Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Šilalės rajono dekanas kunigas Saulius Katkus bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis. Susirinkimo metu aptartas metinis veiklos planas. Katechetikos centro vadovas pateikė aktualiąinformaciją artėjančių seminarų klausimais, analizavo statistinius duomenis.

Dailės mokytojų susitikimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi aktyviai nusiteikęs dailės mokytojų būrelis. Susitikimo metu buvo įgyvendintas  ilgalaikės (40 akad. val. ) programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“ antrasis modulis „Vandens vizualizacija meninio ugdymo procese”. Jo metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Jolanta Baubkuvienė pasakojo apie vandens vaizdavimo būdus, pasitelkiant šviesos ir formų skirtybių ypatybėmis bei plačią atlikimo techniką.

Pasinaudodama tokiu gausiu menininkų bendruomenės narių dalyvavimu, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė, pasiūlė kurti naują kūrybinę veiklą. Sujungti dailės ir technologijos mokytojų būrelių narius, naujų viešųjų kultūrinių meninių erdvių formavimui urbanistinėje aplinkoje. Planuojama sukurti 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią įgyvendintų Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai. Džiaugiamės iniciatyviais ir kūrybingais pedagogais.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Rugsėjo 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie olimpiados vykdymą kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bei būsimą veiklą 2021/2022 m. metodinio būrelio pirmininkė Valentina Kinderienė pristatė, kaip Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vykdoma integracija tarp technologijų ir dailės pamokų: mokinių kūrybos darbų parodos žiemos bei pavasarinių švenčių progomis. Pratęsdama šią iniciatyvą Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pasiūlė jungtis viso rajono technologijų ir dailės mokytojams į bendrą veiklą, sukuriant 40 akad. val. programą ir ją įgyvendinant. Džiaugiamės pedagogų kūrybiniu nusiteikimu šios idėjos įgyvendinimui bendradarbiauti tarpusavyje.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Rugsėjo 7 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama diskusijai dėl nuotolinio mokymo. iššūkiais ir sunkumais. Kolegės labai džiaugėsi mokytojos Aurelijos Betingienės iniciatyva pasidalinti gerąja patirtimi. Mokytoja sukūrė ilgalaikę programą „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje” (40 akad. val.) ir ją įgyvendino rajone. Numatė istorijos mokytojų 2021/2022 mokslo metų darbus ir nutarė ieškoti galimybių sukurti užduočių banką, kuriame būtų kaupiama įvairi medžiaga istorijos pamokoms paįvairinti. Metodinio būrelio pirmininke perrinkta Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Nomeda Kasmauskaitė.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Rugsėjo 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartos 2021-2022 mokslo metų  veiklos.

Vyko TAU tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Tarybos pirmininke išrinkta Birutė Dačkauskienė, Trečiojo amžiaus universiteto Šilalės grupės klausytoja,  o sekretore – Dalia Petkevičienė, Trečiojo amžiaus universiteto Upynos grupės pirmininkė.

Seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“

Rugsėjo 2 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“. Dalyviams buvo padedama atpažinti ne tik universalinius veiksnius, kurie sukelia stresą darbe, konfliktines situacijas, bet ir individualius veiksnius, kurie gali daryti įtaką asmens patiriamam streso lygiui. Geresnis atpažinimas leidžia geriau suvokti, ką kiekvienam reikia keisti. Didelis dėmesys buvo skiriamas psichologinio dalyvių atsparumo didinimui, ugdomas psichologinis dalyvių atsparumas stresą keliančioms situacijoms.

Mokslo ir žinių diena