Dailės mokytojų susitikimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi aktyviai nusiteikęs dailės mokytojų būrelis. Susitikimo metu buvo įgyvendintas  ilgalaikės (40 akad. val. ) programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“ antrasis modulis „Vandens vizualizacija meninio ugdymo procese”. Jo metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Jolanta Baubkuvienė pasakojo apie vandens vaizdavimo būdus, pasitelkiant šviesos ir formų skirtybių ypatybėmis bei plačią atlikimo techniką.

Pasinaudodama tokiu gausiu menininkų bendruomenės narių dalyvavimu, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė, pasiūlė kurti naują kūrybinę veiklą. Sujungti dailės ir technologijos mokytojų būrelių narius, naujų viešųjų kultūrinių meninių erdvių formavimui urbanistinėje aplinkoje. Planuojama sukurti 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią įgyvendintų Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai. Džiaugiamės iniciatyviais ir kūrybingais pedagogais.