Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo

Rugsėjo 29 d. vyko Šilalės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo. Negausus narių dalyvavimas paskatino paanalizuoti priežastis, kurios lemia šio būrelio neaktyvumą, todėl buvo nuspręsta, jog sekantis susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Metodinio būrelio pirmininkė skatino įgyvendinti ilgalaikės programos (,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai“) ketvirtąjį modulį „Atvira integruota pamoka“.