,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Vasario 17 d. vyko nuotolinis seminaras „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikti pagrindiniai pedagoginio meistriškumo principai: pasirinkimo laisvė, atvirumo, veiklumo, grįžtamojo ryšio esmės atskleidimas per praktinę veiklą. Pateikti pavyzdžiai ir patarimai, kaip juos įgyvendinti pamokoje.

Seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“

Vasario 22 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“, kuriame dalyvavo rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Dalyviai susipažino su bendrųjų programų dokumentais ir standartizuotais reikalavimais valstybinių brandos egzaminų vertinimo dokumentais, pasidalinta gerąją patirtimi.

Psichologų metodinis pasitarimas

Sausio 29 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti nuotolinių konsultacijų metu taikomi metodai bei jų nauda. 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Spalio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Jolanta Baubkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Sveikinimas