Paskaita TAU klausytojams ,,Gyvenimo mitai, kuriuos kūrybiškai sugriausime“

Vasario 19-23 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Gyvenimo mitai, kuriuos kūrybiškai sugriausime“.
Paskaitos lektorė menininkė, laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė griovė visuomenėje vyraujančius įsitikinimus ir mitus apie ribotas asmens galimybes. Pasak lektorės ,,Geriausias laikas pradėti yra dabar“: Nors yra tiesa, kad svarbu veikti, dažnai spaudžiame save pradėti kažką naujo, bet ,,vidinis kritikas“ sako, kad jau per vėlu. Svarbu suprasti, kad niekada nėra per vėlu pradėti siekti savo tikslų arba tobulėti. Tai gali įvykti bet kuriame gyvenimo etape. Kartais netgi vėlyva pradžia gali vesti į didesnę sėkmę.  Lektorė paskaitos metu siekė atskleisti dalyvių kūrybingumą, skatino motyvaciją naujoms bei inovatyvioms veikloms.

Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas

Šių metų vasario 22 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu nutarta atskirti ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinį būrelį nuo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.  Išrinktas metodinio būrelio pirmininkas ir sekretorius. Aptartos veiklos, kurias numatoma pradėti įgyvendinti iki šių mokslo metų pabaigos. Diskutuota apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, edukacinę išvyką. Analizuotos galimybės dalintis gerąja darbo patirtimi.

„Profesinis santykis su dabartine mokinių karta: iššūkiai ir galimybės”

Vasario 20 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras „Profesinis santykis su dabartine mokinių karta: iššūkiai ir galimybės”. Tai II modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo turinio formavimas šiuolaikinės mokyklos kontekste“. Seminaro metu buvo apžvelgiami svarbiausi pokyčiai ugdymo srityje, susipažindinta su šios kartos iššūkiais. Dalyviai analizavo, kaip iššūkius paversti mokymosi galimybėmis.

„Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“

Šių metų vasario 19 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“. Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Jonas Gudauskas, Lietuvos Respublikos seimo narys, Jolanta Srodenienė, Šilalės rajono savivaldybės vicemerė ir Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

Dalyviai klausė pranešimų ir diskutavo apie vaiko pažangos matavimo reikšmę jo sėkmei ir mokymui(si). Analizavo įsivertinimo aspektus pamokose, grįžtamojo ryšio reikšmę mokinio mokymui(si), klasės auklėtojo veiklą stebint individualią vaiko pažangą, individualios pažangos skatinimo priemonių taikymą. Diskutavo apie svarbius informacijos šaltinius mokymo ir mokymosi veiklai planuoti, individualios mokinio pažangos įtaką klasės pažangai. Konferencijoje dalyvavo 93 pedagogai iš Šiaulių, Šilalės ir Šilutės rajonų.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Metodinė popietė Tauragės regioniniame  karjeros centre

Vasario 12 d., Tauragės regioniniame karjeros centre vyko metodinė popietė, centro specialistės pakvietė į atnaujintas užsiėmimų erdves, supažindino su Užimtumo tarnybos funkcijomis, trumpai pristatė teikiamas paslaugas. Susitikime dalyvavo Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centro darbuotojos, kurios pristatė: gamtamokslinę, mechatronikos/IT, tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijas,  kvietė aktyviai dalyvauti tiriamuosiuose  darbuose bei edukacinėse veiklose ne tik mokinius, bet ir mokytojus, karjeros specialistus.

Paskaita TAU klausytojams ,,Bona Sforca. Genetika, aplinkybės, ištisinis veiksmas, tikslas, likimas“

Vasario 5-9 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Bona Sforca. Genetika, aplinkybės, ištisinis veiksmas, tikslas, likimas“. Jonas Kirtiklis, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto dekanas, suteikė istorinės informacijos apie Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo žmoną – Boną Sforcą (Sforza). Kas buvo Bona Sforca – ta choleriško temperamento gražuolė, atvykusi su visu itališko Renesanso dvaru į Lenkijos – Lietuvos valstybę ir išaugusi čia į emancipuotą moterį bei ambicingą valdovę? Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Bona Sforca (1494–1557) – išskirtinė asmenybė Lietuvos istorijoje. Lietuvoje ji lankėsi vos tris kartus, tačiau jos įtaka šalies politinei, ekonominei ir kultūrinei raidai – itin reikšminga, apėmusi daugybę valstybės raidos sričių. Tai moteris, tapusi viena stambiausių XVI a. pirmosios pusės žemvaldžių, kovojusi dėl Jogailaičių dinastijos gerovės, stipriai paveikusi Renesanso kultūros sklaidą Lietuvoje. Paskaitos metu suteikta informacija, kaip jauna italė sugebėjo taip sėkmingai įsilieti į valstybės reikalus ir įgyti tiek galios. Paskaitos metu išsiaiškinta, kuo ji sužavėjo savo vyrą Žygimantą Senąjį, kokia buvo jų santuoka ir santykiai su savo atžalomis. Kaip Bona buvo auklėjama Italijoje ir kokį humanistinį išsilavinimą suteikė savo vaikams. Bona Sforca žavėjosi kaip pragmatiška valdove, atsidavusia savo naujai tėvynei. Paskaitos metu studentai sužinojo, kas labiausiai rūpėjo Žygimanto Senojo sutuoktinei: reformos, manipuliacijos ar valdžia.

Studijų mugė „Studijų  regata 2024“

2024 m. vasario 9 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos II g klasės mokiniai vyko į kasmetinę studijų mugę „Studijų regata 2024“, kuri vyko Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Mokiniai turėjo puikią galimybę susitikti su Klaipėdos ir kitų Lietuvos aukštųjų bei profesinių mokyklų, mokymo centrų, visuomeninių organizacijų atstovais, studentais. Susipažino su studijų programomis, moksliniais tyrimais, karjeros galimybėmis, išbandė praktines veiklas, sužinojo kokios specialybės šiuo metu yra patraukliausios darbo rinkoje.

Mokytojai buvo pakviesti į seminarą „Pasirūpinimas savimi stiprinant emocinę sveikatą“. Užsiėmimą vedė Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos, psichologės, sertifikuotos mindfulness ir atjautos metodikų mokytojos Jurgita Vainauskienė ir Lina Jakaitė.

Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2024“ ypatumai

Vasario 8 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre vyko praktikumas „Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2024“ ypatumai”. Šio renginio tikslas – užtikrinti tradicinės kultūros tąsą, sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškai per folklorinį šokį, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos folkloro ansamblių ir švietimo įstaigose esančių etnokultūros puoselėtojų.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

2024 m. vasario 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarta nauja kūrybinė skaitymo iššūkių veikla – iliustruotas eilėraštis ,,Bėgantys metai”. Veikla planuojama organizuoti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje 2024 m. kovo 20 d.

„Agresijos prevencija ir valdymas

Siekiant stiprinti bendradarbiavimo kultūrą tarp specialiųjų pedagogų ir logopedų rajone bei aktyvinti gerosios patirties skaidą, vasario 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialioji pedagogė Nijolė Vaitkevičienė pristatė gerosios patirties renginį „Agresijos prevencija ir valdymas“. Tai IV modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių“.

Susitikimas su Šilalės policijos komisariato bendruomenės pareigūne

Vasario 7 d., trečiadienį, Žadeikių grupės trečiojo amžiaus universiteto klausytojai susitiko su Šilalės policijos komisariato bendruomenės pareigūne Vilma Maskoliūniene. Siekiant kurti saugesnę aplinką bei padėti asmenims nepakliūti į sukčiautojų pinkles, pareigūnė kalbėjo apie visuomenėje vyraujančius sukčiavimo būdus ir dalinosi patarimais, kaip išvengti sukčiautojų ir išlikti budriems saugant savo asmeninius duomenis. Susitikimo metu bendruomenės pareigūnė dalyviams papasakojo apie vis dar besidarbuojančių telefoninių sukčių gudrybes, prašė gyventojus būti atidesnius ir neatskleisti nepažįstamiems asmenims savo vardo, pavardės, asmens kodo ir konfidencialių elektroninės bankininkystės duomenų.

Pareigūnė papasakojo apie smurtą ir jo prevenciją, informavo, kur kreiptis įvykus smurtui artimoje aplinkoje.
Susitikimo metu pristatytas ir smurto orderis, įsigaliojęs nuo 2023 m. liepos 1 d., nukreiptas į greitą smurtą patiriančių apsaugą, kai smurtautojas pašalinamas iš nukentėjusio (ios) aplinkos.

Glaudus visuomenės ir policijos bendradarbiavimas padeda užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams, nusikalstamoms veikoms bei padeda spręsti gyventojams aktualias problemas, todėl bendruomenės pareigūnė ateityje planuoja lankytis ir kituose Šilalės trečiojo amžiaus universiteto grupėse.