Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas

Šių metų vasario 22 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu nutarta atskirti ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinį būrelį nuo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.  Išrinktas metodinio būrelio pirmininkas ir sekretorius. Aptartos veiklos, kurias numatoma pradėti įgyvendinti iki šių mokslo metų pabaigos. Diskutuota apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, edukacinę išvyką. Analizuotos galimybės dalintis gerąja darbo patirtimi.