Edukacinė išvyka ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“

Balandžio 28 d. Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui vyko į edukacinę išvyką  ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“ . Jos metu aplankė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinį centrą. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Edukacinė išvyka ,,Edukacinės erdvės – ugdymo kokybei“

Balandžio 28 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centro – mokykla „Pušelė“ darbuotojai lankėsi Joniškio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“.

Atvirų durų diena

Balandžio 25 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos  II ir III g  klasių mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo veikloje Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate.

Atvirų durų dienos metu mokiniai buvo supažindinti su policijos pareigūno profesija, studijų, mokymosi ir karjeros galimybėmis. Studijų programas, dėstomus dalykus, konkursinius balus, stojimo  galimybes  išsamiai pristatė Lietuvos policijos mokyklos ir  Mykolo Romerio universiteto atstovai.

Renginyje dalyvavo specializuotų policijos įstaigų atstovai, kinologai su tarnybiniais šunimis.

Pareigūnai demonstravo savo tarnybinį transportą, ginklus bei kitas specialiąsias priemones.

Mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?“

Balandžio 24 d., vyko mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?” Šilalės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojams. Susitikimo tikslas – profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros optimizavimas, siekiant adekvačios psichologinės savijautos darbe ir namie.

Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė Šilalėje

Balandžio 19 d. Šilalės kultūros centre įvyko Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 2021–2023 mokslo metų užbaigimo šventė. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai įveikė dar vieną studijų etapą, kuris iš tiesų buvo nelengvas, nes dėl pandemijos ilgokai nebuvo galima susitikti.

Šventėje sveikinimo žodžius TAU lankytojams tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, būsimasis meras Tadas Bartkus, tarybos narė Raimundė Gečienė ir perskaitė TAU klausytojams adresuotą Lietuvos Respublikos seimo nario Jono Gudausko sveikinimą. Šventės svečiai džiaugėsi veiklų įvairumu ir prasmingumu, senjorų aktyvumu, plačiomis galimybėmis mokytis, bendrauti, pažinti. Linkėjo sėkmės, sveikatos, kelionių bei naujų idėjų būsimoms veikloms.

TAU klausytojams įteikti 297 pažymėjimai. Keletą faktų iš Šilalės TAU klausytojų veiklos pateikė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Ji trumpai papasakojo apie prabėgusius metus, per kuriuos netrūko įvairių užsiėmimų, susitikimų, paskaitų, praktinių veiklų, kelionių, kuriuose patirti įspūdžiai, pažintys ilgai išliks atmintyje.

Šventės dalyviams koncertą skyrė Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ kolektyvas, po kurio senjorai buvo pakviesti pabendrauti prie kavos puodelio.

Seminaras ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“

Balandžio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti kaip taikyti paties pasirinktus ar pasiūlytus situacijos sprendimo būdus ir priemones, dalintis įspūdžiais apie veiklos eigą, rezultatus, atradimus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Gegužės 29 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“.

Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“

Balandžio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama aptarti sunkumus su kuriais susiduriama mokant spręsti problemas, jų įveikos būdus, problemų sprendimo strategijos ir jų mokymas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų.

Mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“

Balandžio 13 d., Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“. Dalyviai turėjo galimybę gauti žinių apie žmonių komunikaciją ir bendravimo kultūrą, tobulinti bendravimo įgūdžius, siekiant suvaldyti konfliktus ar pasirinkti tinkamą bendravimo stilių.

Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“

Balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti apie matematinį samprotavimą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą . Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 18 d. vyks programos trečiasis modulis „Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“.