Edukacinė išvyka ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“

Balandžio 28 d. Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui vyko į edukacinę išvyką  ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“ . Jos metu aplankė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinį centrą. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Edukacinė išvyka ,,Edukacinės erdvės – ugdymo kokybei“

Balandžio 28 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centro – mokykla „Pušelė“ darbuotojai lankėsi Joniškio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“.

Atvirų durų diena

Balandžio 25 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos  II ir III g  klasių mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo veikloje Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate.

Atvirų durų dienos metu mokiniai buvo supažindinti su policijos pareigūno profesija, studijų, mokymosi ir karjeros galimybėmis. Studijų programas, dėstomus dalykus, konkursinius balus, stojimo  galimybes  išsamiai pristatė Lietuvos policijos mokyklos ir  Mykolo Romerio universiteto atstovai.

Renginyje dalyvavo specializuotų policijos įstaigų atstovai, kinologai su tarnybiniais šunimis.

Pareigūnai demonstravo savo tarnybinį transportą, ginklus bei kitas specialiąsias priemones.

Mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?“

Balandžio 24 d., vyko mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?” Šilalės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojams. Susitikimo tikslas – profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros optimizavimas, siekiant adekvačios psichologinės savijautos darbe ir namie.

Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė Šilalėje

Balandžio 19 d. Šilalės kultūros centre įvyko Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 2021–2023 mokslo metų užbaigimo šventė. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai įveikė dar vieną studijų etapą, kuris iš tiesų buvo nelengvas, nes dėl pandemijos ilgokai nebuvo galima susitikti.

Šventėje sveikinimo žodžius TAU lankytojams tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, būsimasis meras Tadas Bartkus, tarybos narė Raimundė Gečienė ir perskaitė TAU klausytojams adresuotą Lietuvos Respublikos seimo nario Jono Gudausko sveikinimą. Šventės svečiai džiaugėsi veiklų įvairumu ir prasmingumu, senjorų aktyvumu, plačiomis galimybėmis mokytis, bendrauti, pažinti. Linkėjo sėkmės, sveikatos, kelionių bei naujų idėjų būsimoms veikloms.

TAU klausytojams įteikti 297 pažymėjimai. Keletą faktų iš Šilalės TAU klausytojų veiklos pateikė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Ji trumpai papasakojo apie prabėgusius metus, per kuriuos netrūko įvairių užsiėmimų, susitikimų, paskaitų, praktinių veiklų, kelionių, kuriuose patirti įspūdžiai, pažintys ilgai išliks atmintyje.

Šventės dalyviams koncertą skyrė Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ kolektyvas, po kurio senjorai buvo pakviesti pabendrauti prie kavos puodelio.

Seminaras ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“

Balandžio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti kaip taikyti paties pasirinktus ar pasiūlytus situacijos sprendimo būdus ir priemones, dalintis įspūdžiais apie veiklos eigą, rezultatus, atradimus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Gegužės 29 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“.

Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“

Balandžio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama aptarti sunkumus su kuriais susiduriama mokant spręsti problemas, jų įveikos būdus, problemų sprendimo strategijos ir jų mokymas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų.

Mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“

Balandžio 13 d., Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“. Dalyviai turėjo galimybę gauti žinių apie žmonių komunikaciją ir bendravimo kultūrą, tobulinti bendravimo įgūdžius, siekiant suvaldyti konfliktus ar pasirinkti tinkamą bendravimo stilių.

Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“

Balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti apie matematinį samprotavimą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą . Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 18 d. vyks programos trečiasis modulis „Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Balandžio 12 d. Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“ lektorė – medicinos psichologė Dovilė Navikienė. Buvo suteikiama žinių apie streso kilmę, kaip reaguoja kūnas esant įtampos situacijoms, seminaro metu ne tik perteikė žinių kaip įveikti stresą ir nerimą, bet ir parodė kaip praktiškai jas išbandyti.

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Balandžio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo pasiūlyta kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

Su Prisikėlime švente!

Ugdytini pradinių klasių mokinių pasiekimai pagal atnaujintą matematikos programą

Balandžio 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Ugdytini pradinių klasių mokinių pasiekimai pagal atnaujintą matematikos programą“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti matematinio argumentavimo ir komunikavimo pasiekimus ir jų ugdymo(si) metodus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 13 d. vyks programos antrasis modulis „Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų edukacinė išvyka ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintinė kelionė po Kėdainių kraštą“

Balandžio 4, 5, 6 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės, Kvėdarnos, Žadeikių, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintinė kelionė po Kėdainių kraštą“, kurios metu klausytojai vyko į Paberžę, kur ilgą laiką čia kunigavo Tėvas Stanislovas. Aplankėme 1863 m. sukilimo muziejų Paberžėje, kur eksponuojami žymiausių Lietuvos grafikų bei tapytojų dailės kūriniai, atspindintys sukilėlių kovas.

Aplankę Paberžę dalyviai vyko į pažintinę kelionę po Kėdainių kraštą. Klausytojai susipažino su Kėdainių miesto istoriniais pastatais, aplankė Kėdainių krašto muziejų, Kėdainių mauzoliejų Evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamatė Sinagogų kompleksą, Šv. Jurgio bažnyčią, paminklą Radviloms “Skrynia”, Kėdainių Rotušę.

Grįžtant namo klausytojai diskutavo apie kelionėje patirtus įspūdžius. Tokios kelionės ne tik suteikia klausytojams bendrai veiklai, bet ir turtina jų dvasinė pasaulį.

Susitikimas su Šilalės lopšeliu darželiu „Žiogelis”

Balandžio 3, 4, dienomis Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo organizuojamos meninės veiklos skirtingų amžiaus grupių vaikams. Veiklos tikslas – puoselėti Velykines tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti vaikų saviraišką, plėtoti kūrybinius gebėjimus, kuriant įvairiomis meno priemonėmis ir būdais, aktyvinti tėvų ir miesto bendruomenės įtraukimą į ugdymo veiklas. Švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjo prie Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ iniciatyvos. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė įgyvendino veiklas, kurių metu vaikai meninėmis priemonėmis mėgavosi spalvų gausa ir teikiamomis galimybėmis išpuošiant velykines dekoracijas. Labai džiaugiamės iniciatyviais Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“ pedagogais, ugdytiniais ir jų tėveliais.

Karjeros diena

Balandžio 3 dieną  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 8 klasės mokiniai lankėsi Tauragės apylinkės teisme, kur artimiau susipažino su teisėjo, prokuroro bei advokato profesijomis,  sužinojo, ko reikia norint tapti gerais teisininkais.

Kitas kelionės tikslas – Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras. Gimnazistai prisiminė, kaip reikia rūšiuoti šiukšles bei tausoti gamtą. Vadybininkė papasakojo  kokių profesijų žmonės čia dirba. Po to vyko į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, kurioje galėjo pamatyti visą darbo procesą.

Profesinis veiklinimas organizuotas projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 lėšomis. Šį projektą Tauragės regione koordinuoja Regioninio karjeros centro veiklinimo koordinatorė Irma Jurkšienė.