Seminaras ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“

Balandžio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti kaip taikyti paties pasirinktus ar pasiūlytus situacijos sprendimo būdus ir priemones, dalintis įspūdžiais apie veiklos eigą, rezultatus, atradimus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Gegužės 29 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“.