Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“

Balandžio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama aptarti sunkumus su kuriais susiduriama mokant spręsti problemas, jų įveikos būdus, problemų sprendimo strategijos ir jų mokymas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų.