Seminaras „D. Kolbo patirtinio mokymosi modelis“

Spalio  31 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojams  ir specialistams vyko seminaras „D. Kolbo patirtinio mokymosi modelis“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinio mokymosi modelio taikymas, rengiantis įgyvendinti atnaujintas programas“. Šios programos tikslas – supažindinti su D. Kolbo patirtinio mokymosi modeliu, šio modelio taikymo galimybėmis mokymo įstaigoje, ugdant mokinių kompetencijas  pagal atnaujintas programas.

Seminaras „Netradicinių kūrybinių sprendimų panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“ 

Spalio  31 d. Šilalės rajono dailės  ir  technologijų mokytojams  vyko seminaras „Netradicinių kūrybinių sprendimų panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose“. Šios programos tikslas – aktyvinti meninį bendradarbiavimą visuomenėje ir skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, mokytojų. Teikti savo gerosios, pažangiosios darbo patirties, naujovių bei idėjų pavyzdžius parodose ir kitose viešose erdvėse.

Seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų  įstaigos tikslų“

Spalio 27 d. Tauragės vaikų reabilitacijos  centro – mokyklos „Pušelė” darbuotojams vyko seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų įstaigos tikslų“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“. Seminaro tikslas – atskleisti darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, potencialą ir turimus resursus, reikalingus įstaigos bendrų tikslų įgyvendinimui.

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 25 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams.

Mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“

Spalio 20 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“.  Supervizijų pagalba buvo stiprinama dalyvių įgūdžiai probleminėms situacijoms spręsti.

Paskaita TAU klausytojams „Prieskoninių augalų naudojimas valgių skaninimui ir sveikatos stiprinimui“

Spalio 18 ir 20 d. Kvėdarnos, Pajūrio, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Prieskoninių augalų naudojimas valgių skaninimui ir sveikatos stiprinimui“. Paskaitos metu lektorė supažindino su vaistažolių atpažinimu, rinkimu, paruošimu ir vartojimu. Informavo kaip stiprinti imunitetą: teisingai susidaryti ir laikytis savo sveikatos plano. Dalyviai paskaitos metu prisilietė prie įvairių vaistažolių, lietuviškų prieskonių gamybos bei patys gamino prieskoninę druską.

Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai

Lapkričio 18 d. 10.00 val. Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyks viešųjų pirkimų Seminaras (6 akad. val.) („gyvas“)  „Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai“.

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, pirkimų centralizavimo keliamus iššūkius, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reikėtų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas

REGISTRACIJA internetu http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/2023-m-pasikeitimai/

(Pasirinkti seminaro datą „2022-11-18 Šilalė“ ir suvesti nuolaidos kodą „šilalė“, tuomet dalyviams bus kaina 80 Eur )

Daugiau apie šį seminarą skaitykite čia.

Paskaita TAU klausytojams „Vaistažolių nauda senjorų sveikatai“

Spalio 17 ir 19 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Vaistažolių nauda senjorų sveikatai“. Paskaitos metu lektorius supažindino su Lietuvoje augančiais maistiniais ir vaistiniais augalais, kurie gali sustiprinti senjorų sveikatą. Pateikė pavyzdžių, kaip pasigaminti Lietuviškų prieskonių iš šalia mūsų augančių prieskoninių augalų.

Projektas ,,Spalvotų moliūgų namelis“

Laimė visiems pažįstamas jausmas, suteikiantis jėgų, skatinantis šviesias mintis. Laimė – jaustis laisvam, laimė gyventi savuose namuose, laimė turėti artimą, laimė mylėti, laimė būti… būti būryje su visais…Ir dar didesnė laimė duoti ir skleisti visa tai to trokštantiems.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas, sutelkdamas visas savo stipriąsias kolegų savybes, bendradarbiaudamas su Šilalės suaugusiųjų mokykla ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, organizavo šventę vaikams ir suaugusiems, kuriems būti su visais ypač svarbu ir drauge įgyvendino projektą ,,Spalvotų moliūgų namelis“. Projekte dalyvavo Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamosios klasės mokiniai ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų dienos centro lankytojai. Džiugu, kad specialiųjų poreikių turintys vaikai ir suaugusieji su negalia nepaliekami izoliuotoje švietimo sistemoje. Jie mokosi, bendrauja, ugdosi įvairiapusius gebėjimus kartu su visais. Projekto metu buvo siekiama plėsti vaikų ir suaugusiųjų su negalia supratimą apie rudenėjančios  gamtos grožį, ugdyti ir atrasti meninius  įgūdžius,  draugiškumą, suteikti džiugių emocijų dalyvaujant šventėje. Dalyviai renginio metu turėjo galimybę pajusti spalvos ir dažų teikiamą džiaugsmą, drąsiai lieti ir matyti galutinį rezultatą ant moliūgų plokštumos. Tuo pat metu, patys gamino lipdukus bei spaudė sultis.

Smagu, kad šią idėja palaikė ir Varlė.lt direktorius Dainius Bergelis, kuris neatlygintinai davė naudojimui sulčiaspaudes, moliūgus dovanojo Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamosios klasės mokinės tėveliai Vita ir Egdaras Laurinavičiai, kavinė ,,Juodasis serbentas“ leido naudotis šventės metu stalo įrankiais.

Lavinamųjų klasių mokiniams ir Socialinių paslaugų namų dienos centro lankytojams buvo įteiktos padėkos ir dovanėlės.

Popietė ,,Moliūgų namelio statyba” užbaigta vaišinantis moliūgų sriuba, pyragu ir kakava. Namelį galite aplankyti iki pat lapkričio 13 d. prie Švietimo pagalbos tarnybos pastato.

Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

2022 m. spalio 17 d. vyko Tikybos mokytojų metodinis susitikimas. Susitikimas prasidėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, šv. Mišiomis, kurias laikė Šilalės dekanato dekanas kun., eduk. m. mgr. Saulius Katkus, bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis.

Po šventųjų Mišių, susirinkimo metu, buvo pristatyta aktuali informacija tikybos mokytojams, bei aptartas ir suplanuotas Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinio ratelio veiklos planas 2022 – 2023 m. m.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams. Nuspręsta prisijungti prie naujai kuriamos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose“.

Nauja mokslo metų pradžia Trečiojo amžiaus universitete

Spalio pirmąją savaitę – Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai švenčia naujuosius mokslo metus. Šilalės rajono TAU pradėjo dešimtuosius savo veiklos metus. Šios šventės proga studentus sveikino Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė, metodininkė, kuruojanti TAU veiklą. Kaltinėnų ir Upynos TAU grupėse lankėsi Šilalės rajono meras Algirdas Meiženis, kuris linkėjo studentams sėkmės. Pasveikinti TAU klausytojų atvyko Pajūrio, Žadeikių, Upynos ir Bijotų seniūnai, kurie mokslo metus siūlė pradėti prie arbatos puodelio.

Šilalės rajone veikiantis Trečiojo amžiaus universitetas nėra tik naujų žinių įgijimo vieta – čia susitinka bendraamžiai ir bendraminčiai, čia kuriasi bendruomenės, atrandamos naujos veiklos. TAU klausytojams kiekviename fakultete paskaitos vyksta du kartus per mėnesį.

Šilalės rajone Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 m., kuriame dalyvavo 83 klausytojai. Per šį laikotarpį studentų gretos augo. Šiais mokslo metais studijas pradėjo 283 klausytojai, aštuoniuose miesteliuose: Laukuvoje, Kaltinėnuose, Kvėdarnoje, Pajūryje, Šilalėje, Žadeikiuose, Upynoje ir Bijotuose. Dauguma šio universiteto lankytojų tęsia savo studijas, tačiau yra tokių, kurie įstaigos duris praveria pirmąjį kartą. Trečiojo amžiaus universiteto nariais gali tapti 50 metų ir vyresni asmenys. Mokslo trukmė – dveji metai. Klausytojai, baigę studijas, gauna pažymėjimus. Trečiojo amžiaus universiteto veiklą koordinuoja ir organizuoja Šilalės švietimo pagalbos tarnyba. TAU veikloje siūlome: paskaitas, edukacines išvykas, kultūrinius renginius. Klausytojai organizuoja savo kūrybinių darbų parodas Švietimo pagalbos tarnybos patalpose. TAU veiklą finansuoja Šilalės rajono savivaldybė. Veikla vykdoma bendradarbiaujant su Šilalės visuomenės sveikatos biuru, mokyklomis, kultūros centru.

Kviečiame visus aktyvius, pilietiškus, žingeidžius senjorus mesti iššūkį ir jungtis prie mūsų. Norintys įsilieti į TAU gretas galite kreiptis į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą tel. 860347112 arba 844970088.

Mažieji svečiai

Spalio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Šilalės lopšelis darželis „Žiogelis“ grupės vaikai. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė supažindino su tarnyboje eksponuojamomis parodomis,  bei sudarė sąlygas dalyvauti edukacinėje ir meninėje veikloje.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Spalio 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptartas veiklos planas 2022-2023 m.m., apsvarstytas kvietimas dalyvauti  UAB „Nareka“ organizuojamame renginyje – mokymuose, kuris vyks tarnybos patalpose spalio 21 d.

Edukacinė išvyka „Projektinės veiklos rezultatų sklaida ir panaudojimas“

Spalio 5 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Projektinės veiklos rezultatų sklaida ir panaudojimas“ . Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Jurbarko švietimo centro kolektyvu.

Su Mokytojų diena!

Kūrybinė veikla