Seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų  įstaigos tikslų“

Spalio 27 d. Tauragės vaikų reabilitacijos  centro – mokyklos „Pušelė” darbuotojams vyko seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų įstaigos tikslų“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“. Seminaro tikslas – atskleisti darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, potencialą ir turimus resursus, reikalingus įstaigos bendrų tikslų įgyvendinimui.