Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“

Balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti apie matematinį samprotavimą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą . Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 18 d. vyks programos trečiasis modulis „Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“.