Edukacinė išvyka ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“

Balandžio 28 d. Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui vyko į edukacinę išvyką  ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“ . Jos metu aplankė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinį centrą. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.