„Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“

Šių metų vasario 19 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“. Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Jonas Gudauskas, Lietuvos Respublikos seimo narys, Jolanta Srodenienė, Šilalės rajono savivaldybės vicemerė ir Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

Dalyviai klausė pranešimų ir diskutavo apie vaiko pažangos matavimo reikšmę jo sėkmei ir mokymui(si). Analizavo įsivertinimo aspektus pamokose, grįžtamojo ryšio reikšmę mokinio mokymui(si), klasės auklėtojo veiklą stebint individualią vaiko pažangą, individualios pažangos skatinimo priemonių taikymą. Diskutavo apie svarbius informacijos šaltinius mokymo ir mokymosi veiklai planuoti, individualios mokinio pažangos įtaką klasės pažangai. Konferencijoje dalyvavo 93 pedagogai iš Šiaulių, Šilalės ir Šilutės rajonų.