Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje

Rugsėjo 17 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko lektorės – psichologės Dalės Daivos Gasparavičiūtės paskaita „Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje“. Seminaro tikslas – atskleisti pasakų terapijos technikų įvairovę ir pristatyti jų praktinį pritaikomumą, kaip psichologinės korekcijos metodą, darbui su klientais. Seminaras buvo skirtas įvairių sričių specialistams: švietimo įstaigų, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, NVO ir kt. suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su klientais.